szucskati 2Az alábbi levél 2009 decemberéből való. Akkor döntöttem úgy, hogy kilépek a Színházi Kritikusok Céhéből, melynek 2009 júniusáig, lemondásomig tíz éven át elnöke voltam. Döntésemről levélben értesítettem a céh tagjait, amelyet akkor nem hoztam nyilvánosságra, nem érezvén közérdekűnek a céhen belül dúló pozícióharcokat. Most azonban, látva a négy kritikus kezdeményezte POSZT-bojkott kapcsán kialakuló lavinát, úgy érzem, nem érdektelen adalék az ügyhöz a 2009. december 12-én, tehát hónapokkal a kormányváltás előtt kelt levelem. Annál is inkább, mert a 60 fős céhtagságból  az azóta felvett 21 kolléga feltehetőn mit sem tud  ezekről a „történelmi” előzményekről.

A levélből kihagytam a kívülállók számára kevéssé érthető utalásokat, illetve lábjegyzetben adtam meg az értelmezéshez szükséges információkat.

 „Kedves Céhtagok!

 Gondoltam, megvárom még a decemberi hírlevelet, tartalmaz-e további információt az elnökség[1] által a Magyar Teátrum című lap főszerkesztőjének, Fekete Péternek s a Magyar Teátrumi Társaság elnökének, Vidnyánszky Attilának írott levél ügyében. Tartalmazott, így hát most már ennek ismeretében jelzem, hogy kilépek a céhből.

 Indokaim a következők:

 A Magyar Teátrumi Társaság megszólítása, a kapcsolatfelvétel e szervezettel nézetem szerint mindenképp előzetes egyeztetést igényelt volna a céhen belül, lévén egy markáns politikai irányultságú társulásról szó, amely első nyilatkozatát egy politikai párt honlapján hozta nyilvánosságra. Mindegy, melyikén, maga ez a tény már jelzi, hogy elsődlegesen nem szakmai, hanem politikai szerveződésről van szó.

 

NKA csak logo egyszines

1