Kovács Márton-Mohácsi István-Mohácsi János:
Csak egy szög

1.lenet. Vaskereskedés

KARCSI BÁCSI Jó estét kívánok. Látom, szépen összegyűltünk...
Helyezkedjenek el kényelmesen, kifogástalan
székeink vannak.

Fejtámla is csak szakértelem okán nem
került rá, mert ezeket még színházi emberek készítették.
Mert ahogy a nyelvcsap a szájpadlásnak feszül, és azt a jellegzetes
hangot halljuk, hogy (horkol), ezzel egy időben a
fejbiccentő izom elernyed, a fej eléri a holtpontot, és fejtámla
híján automatikusan fókuszál vissza az érdekes cselekményre.
És azt is nyilván tudják, hogy nem egy szögről fognak
előadást látni, szépen is mutatna: Csiky Gergely Vaskereskedés,
hanem a cigányokról. Igen, igen... És hogy miért
pont a cigányokról? Mert én is az vagyok. Itt van például
a nevem. Én kérem, Kolompár Károly vagyok... Karcsi bácsi.
Sokan azt hiszik, hogy nevünk régi foglalkozásokról
ragadt ránk, de nem.
A Kolompár, ugye, ősi indiai szó, hindiül, de óbengáliul
is azt jelenti, felmagasztaltatott. Ilyen neveink vannak. Itt
van például a Lakatos: Isten által hőn szeretett. Vagy Orsós:
Isten vakító fényessége, mely visszaháramlik reá, ki
hordja élete végéig tisztességben. Tömör nyelv.
És neveink igazat szólnak, mert Isten szeretete ránk világlik.
Az Úr összes népe közül bizony minket, cigányokat
szeret leginkább. Mi vagyunk az Ő kiválasztott népe. Még
jeleket is ad, csalhatatlan, biztos jeleket. Figyeljenek, mert
látom, hogy... Uram, Karcsi szólít, a Te alázatos szolgád!
Adj már valami jelet, Uram! Uram... Kérlek szépen... Lehet,
hogy dolgozik... Biztos előfordult ilyesmi már Önökkel
is... Uram... Könyörgöm, esedezem... Nem hallja? Na,
várj csak, Uram... (csésze kávét cselekszik elő, az Úr fény- s
hangoktól kísértetvén jő)
AZ ÚR Károly?
KARCSI BÁCSI Látják? Uram, Teremtőm! Nem vagyok méltó
arra, hogy figyelmeddel kitüntesd gyarló szolgád...
AZ ÚR Nem is figyelek rád, Károly... az Androméda galaxis
magja mellett rakoncátlankodó kettős féreglyukkal bíbelődöm.
KARCSI BÁCSI Te tudod, Uram... Kávé?
AZ ÚR Elfogadom, Károly... Meg ne haragudj, de miért alszanak
vagy ötszázan egy irányban?
KARCSI BÁCSI Alszanak? Rólunk, cigányokról néznek egy
előadást.
AZ ÚR Rólatok? És miért nem rólam? Én is vagyok olyan jó
téma, mint ti.
KARCSI BÁCSI Sokkal jobb! De Te túl jó téma vagy, Uram. Mi
pedig hát... témák...
AZ ÚR Igen, igen... Károly! Hm...
KARCSI BÁCSI Igen?
AZ ÚR Nem rossz ez a mai kávé...
KARCSI BÁCSI Iható... Uram, nem nagyon hiszik ám el, hogy
Te meg én... szóval, hogy mi... vagyis inkább Te...
AZ ÚR Igen?
KARCSI BÁCSI Nem, nem! De ha adnál valami jelet... már nekik...
mert én...
AZ ÚR Gondolod? És ha csak azt fogják hinni, hogy az ügyelő
mikrofonhoz hívott egy csepűrágót, minekutána a hangosító
megmozdított volna egy tolópotenciométert nyilván,
hogy hangom, mely különben nem erőtlen, az ő gyarló
szájából és tranzisztorok, kondenzátorok, valamint
transzformátorok erdeje által szóljon reájuk hatalmasan?
Ha csak ezt hiszik?
KARCSI BÁCSI Az már az ő bajuk, Uram!
AZ ÚR Károly, megyek. Az Androméda galaxis...
KARCSI BÁCSI Persze, persze... Este vagy?
AZ ÚR Leszek, Károly. Megyek, ráncba kell szednem azt a fránya
féreglyukat. Az Ég áldása rajtad!
KARCSI BÁCSI Érezzük, éjjel-nappal... Isten veled, Uram, Isten
áldjon! Ööö... Uram!
AZ ÚR Mi a baj, Károly?
KARCSI BÁCSI A jel!
Hang
AZ ÚR Károly...
KARCSI BÁCSI Igen?
AZ ÚR Most robbant fel az Androméda galaxis. És ezt te csak
kétmillió év múlva fogod észlelni...
KARCSI BÁCSI A kávét nem lögybölted ki?
AZ ÚR (mindenható türelemmel) Megyek, Károly. (szavának áll)
KARCSI BÁCSI Hogyne, menjél csak, hát ki vagyok én, hogy
beleszóljak? Hát így vagyunk mi. Olykor tanácsokat ad. És
az Ő tanácsait mi mindig megfogadjuk, ha nem is mindet
és nem is maradéktalanul. Mi, cigányok, vándor népek vagyunk,
akárcsak Önök. 271 526 évvel ezelőtt indultunk el
Indiából, szerda este, úgy fél nyolc körül. Egyébként aznap
délután háromnegyed kettőkor ért véget a jégkorszak, hála
Istennek, különben most egy fóka beszélgetne Önökkel.
Miért jöttünk el Indiából? Na, ezt el kell mondanom!

2. jelenet. Kolompártánc

ZSÓFIA Karcsi, te meg hol beszélgetsz már megint kivel!
KARCSI BÁCSI Tudják mit? Inkább nézzék meg!
ZSÓFIA Az, hogy a mi esküvőnkről késtél három hetet, jó, de
hogy a lányod esküvőjéről is igen, az már nem! Igen? Karcsi!
Hát elnémultál a szavaidtól? Mi van a zenével?
KARCSI BÁCSI Ó, a zene! Mit gondolsz, mit csináltam eddig?
Egyszerűen nincsen zenész égen-földön... Mi fogunk énekelni,
és zene is!
ZSÓFIA Mi? Énekelni, zenélni? Karcsi...
KARCSI BÁCSI Akár! Ide vigyázz, Zsófi!
rudas csillag, hajnal hasad
siess, babám, mert itt hagylak
adsszi botom s a kalapom...
ZSÓFIA (megőszül) Úristen...
KARCSI BÁCSI Mi a baj, Zsófikám?
ZSÓFIA Karcsi... ez szörnyelem... ez borzanat, Károly... Karcsikám,
az esküvőre zenész kell! A cigányok nem tudnak
zenélni. Az Úr minden népnek mást adott. Az egyiknek a
lelke vándorol, a másik patkolja a tojást - nekünk azt ajándékozta
az Úr, hogy nem tudunk zenélni. Legalább öltözködj
föl! Még nyakat se mostál.
KARCSI BÁCSI Minek mostam volna? Talán hozzám jön a
lány?
ZSÓFIA Amikor mi esküdtünk, akkor se mostál.
KARCSI BÁCSI Minek mostam volna? Így is hozzám jöttél.

3. jelenet. Fülesbagoly

VALI (be) Kész... Vége... Nincs esküvő! És nem is lesz! (sír)
ZSÓFIA Kicsi lányom, mi a baj? Ne hallgass apádra!
VALI Ez a kendő... ez... ez egy... mi ez? Én ezt fel nem veszem!
(rí)
KARCSI BÁCSI Lányom, lányom...
VALI Hát hogy nézek ki benne, papcikám? Mint egy fülesbagoly!
(sír-rí)
ZSÓFIA Szép vagy benne, gyönyörű! Ez egy páriakendő!
VALI Egy felmosórongy!
KARCSI BÁCSI Vali! Ütlek, borulsz!
ZSÓFIA Karcsi! Valikám! Rajtam is ez volt az esküvőmön, az
anyámon is... Vedd csak föl szépen!
VALI Nem veszem föl! Nem! (húz, rág, tapos)
ZSÓFIA Megőrültél? Mit csinálsz? Ez a hagyomány, ennek
meg csak ez, meg így? (húz, rág, tapos)
VALI Jaj, mamci, ne...
KARCSI BÁCSI Beszélsz anyáddal? Rúglak, repülsz! (harcol a
kendővel, Vali zokog)
ZSÓFIA Karcsi!
VALI Papci! A kendőm!
ZSÓFIA Mit csinálsz? Nem elég, hogy ölöd ezzel a kendővel,
ráadásul még nyakat se mostál!
KARCSI BÁCSI Zsófikám...
VALI Papci!

4. jelenet. Konzervzene

LACI (ládát húzván jő) Paprinc! Anyci! Valika! (odébb rúgja a
kendőt)
VALI Laci!
LACI Igen én! Ide nézzetek! Vali, meglepetés!
KARCSI BÁCSI Mi ez?
LACI Csukd be a szemed, nyisd ki szád!
VALI Mi az, Laci, mi az?...
LACI Számolj háromig...
VALI Tizenhét... öt... kilenc... három!
LACI (kinyitja a ládát - kimászik Lóránt és népi zenekara - zene
- CD 1) Ugye? Ugye?
ZSÓFIA Lacikám!
VALI Laci, Lacikám!
ZSÓFIA Látod, hogy a fiad?
KARCSI BÁCSI Az én fiam!
VALI Térülök, fordulok, papcikám! (térül-fordul, stampedlikkel
jő) Fordultam, térültem!
KARCSI BÁCSI Zenész urak! Rántsuk be, mint szél a
budiajtót! (berántják, zene) Lacikám! Honnan szerezted?
LACI Mondjuk úgy, itt van.
KARCSI BÁCSI Loptad!
ZSÓFIA Laci! Honnan van a zene?
KARCSI BÁCSI (hallgatás) Loptad, mi? (ütve kergeti) Elloptad a
zenét? Elloptad a zenét?
VALI Az esküvőm, az esküvőm... (hüppög, iszik, tüsszög)
KARCSI BÁCSI Elloptad a zenét? A te fiad!
LACI Nem loptam! Találtam a tónál. Gondoltam, senkié meg
úgysincs, elhozom.
ZSÓFIA Úristen!
VALI Laci, hogy lehetsz ilyen! Lopsz az esküvőm napján, amikor
esküszöm, és férjhez is megyek? Lopsz?
KARCSI BÁCSI Biztos elhagyta valaki, te meg látod, hozod?
Mi vagy te? Pirongassalak még?
ZSÓFIA Szégyelld magad!
VALI Szégyelld magad!
KARCSI BÁCSI Szégyelld magad!
ZSÓFIA Ezért szültelek?
KARCSI BÁCSI Takarodj ki a házamból!
ZSÓFIA De azonnal!
VALI Utállak! Utállak!
LACI Csak a Valika miatt szereztem...
VALI Köszönöm, Laci, nagyon köszönöm! (sír-rí, zokog)
KARCSI BÁCSI Ide figyelj!
ZSÓFIA De azonnal!
KARCSI BÁCSI Visszamész, hogy ki hagyott el zenét. Megmondod
neki, hogy elnézést tévedésből véletlenül bocsánat!
LACI Igen, paprinc!
ZSÓFIA De előtte megeteted, megitatod a zenész urakat!
LACI Etetem, itatom!
Tus
ZSÓFIA Hát ilyet! Gyönyörű gyerekeim! Hogy ilyen csúnyán
ellopják magukat! Mész, és hozod a gazdájukat!
LACI Igen, anyci. Jöjjenek, zenész urak!
KARCSI BÁCSI Te, lopós! Lopós!
Zenész urak s Kolompár László el
KARCSI BÁCSI A Kolompár Karcsi fia lopott!
ZSÓFIA Kolompár László, a tolvaj!
VALI Kolompár Laci, a zeneszerző! (zokog)
KARCSI BÁCSI A te fiad!
ZSÓFIA A te fiad!
KARCSI BÁCSI A tiedé!
ZSÓFIA A tiedé! Én csináltam?
KARCSI BÁCSI Én szültem? Valikám, kislányom! Ne sírj! Édesapád
hozott neked zenét az esküvődre!
ZSÓFIA Valikám, férjhez mész! És a vőlegényedhez!

5. jelenet. A mama kuktája

KÁLMÁN Szomszéd! Hogy ityeg a fityeg!
KARCSI BÁCSI Kálmán!
ZSÓFIA Jaj, hogy ideszaladt az idő! Szervusztok.
VALI Csókolom, Kálmán bácsi! Csókolom, Margit néni! Szia,
Sanyika.
SANYIKA Szia.
VALI Térülök, fordulok. (térül, fordul)
MARGIT Ne sírj, Valikám! Nem lesz az olyan rossz!
ZSÓFIA Szilvapálinka, szilvából készült.
MARGIT Szilvából? Akkor csak keveset. (az üveget veszi el - kacagnak)
KÁLMÁN Nekem bizony jöhet! Én minden szart megiszok,
csak ártson!
ZSÓFIA Sanyika?
SANYIKA Én nem iszom alkoholt.
ZSÓFIA De nagy lettél...
KARCSI BÁCSI Hát ekkora voltál...
KÁLMÁN Csak mi nem öregszünk, Zsófikám!
ZSÓFIA Én igen!
KÁLMÁN Tényleg! Tényleg!
KÁLMÁN Egészségünkre! (isznak) Látom, van zenétek!
KARCSI BÁCSI Ha Karcsi bátyátok azt mondja, hogy zene, akkor
zene.
VALI A Laci nekem lopta! A Laci zeneszerző!
MARGIT Lopta?
KÁLMÁN Mindegy az, csak legyen! Ügyes gyerek az a Laci!
SANYIKA Azért ügyes, mert lopott?
ZSÓFIA De már keresi a gazdáját!
KÁLMÁN Minek? Tudod, mi a ti bajotok, Karcsi? Túl becsületesek
vagytok. Bár ez a tohonya szerezne zenét, ne félj, én
megtartanám, mint a pintyet.
SANYIKA Papa!
KÁLMÁN Persze Karcsi, ha te is svájci lennél, te sem sokat
tökörésznél!
KARCSI BÁCSI Kálmán, te svájci vagy, mégse tartanád meg.
KÁLMÁN Persze, hogy nem tartanám meg, de én egy
nejlonsvájci vagyok.
Nevetnek
SANYIKA Szerinted ez vicces, apa?
KÁLMÁN Az! Mikor lesz eladó a menyasszony?
VALI Soha.
KÁLMÁN Szerencsém lesz, hozzáértem a menyasszonyhoz!
(saller) Szerencsém lesz, hozzám ért a menyasszony!
MARGIT A vén kujonc! Ez még a krumplit is, csak el ne guruljon!
KÁLMÁN Nem tudott az elgurulni! (nevetnek Karcsi bácsival)
ZSÓFIA Menjél már, édes lányom, hát lekésed az esküvőd!
(Valika ki)
KÁLMÁN Zsófikám, szomszéd... A Valika ajándéka.
KARCSI BÁCSI Most? Majd utána, Kálmán. Egészségünkre!
ZSÓFIA Szép nagy...
MARGIT És nem is volt olcsó!
KÁLMÁN Nem baj, majd nem eszünk fél évig! De legalábbis
te, Sanyi!
Nevetnek
MARGIT Kálmán...
KÁLMÁN Akkor mi... mennénk is...
MARGIT Igen...
KARCSI BÁCSI Hova?
KÁLMÁN Hát... Nem leszünk itt, Karcsi.
KARCSI BÁCSI Nem?
ZSÓFIA Nem? Miért?
KÁLMÁN Nem lehet. Szóltak ettől a svájci népi hadseregből,
hogy ne.
SANYIKA India a Svájciaké Népi Hadsereg Honi Szekciója, papa!
KÁLMÁN Na attól.
ZSÓFIA Megtiltották?
MARGIT Nem az, hogy megtiltották, csak hogy ne...
KARCSI BÁCSI Megint a szekció? De hát szomszédok vagyunk!
ZSÓFIA De miért?
KÁLMÁN Miért, miért? Merthogy régebben India Svájchoz
tartozott...
KARCSI BÁCSI Mikor, Kálmán, mikor? Százezer éve!
KÁLMÁN Én mit csináljak, Karcsi?
SANYIKA India a svájciaké.
KÁLMÁN Sanyi!
MARGIT Sanyi! Valaha tényleg Svájc volt, de hát mikor...
KARCSI BÁCSI Én mondom, hogy őrültek ezek, Kálmán! Nekem
is szoktak néha szólni, hogy költözzünk el... De
hát... apám is itt született, anyám is... Meg ez a Zsófi is...
SANYIKA Mi is itt születtünk.
MARGIT Sanyi!
KÁLMÁN Sándor! Neked már többször szóltak, Karcsi?
ZSÓFIA Karcsi...
KÁLMÁN Karcsi... az lesz a legokosabb, ha mostanában nem
nagyon találkozunk. Ne is telefonáljatok, Zsófikám, ha
nem muszáj.
MARGIT És ha úgy teszünk az utcán, mintha nem ismernénk
fel, ne sértődjetek meg, mert persze felismertünk! Tudjátok...
jobb a békesség.
KARCSI BÁCSI Jobb? Minél?
KÁLMÁN Károly!
Csönd
KARCSI BÁCSI Vigyétek innen. Vigyétek innen.
SANYIKA Nem kell a svájci ajándék?
MARGIT Sanyi!
KÁLMÁN Karcsi! Meg akarsz ölni? Tudjátok, mit? (maradna)
MARGIT Kálmán!
VALI (menyasszonyi ruhában be) Kész vagyok!
MARGIT Jaj, Valikám! Mint egy menyasszony!
KÁLMÁN Ó, Valikám! Kislányom! Mint egy királylány! De szép
vagy, Valikám! Ugye, Sanyi?
SANYIKA Az.
KÁLMÁN Na... Szervusztok.
VALI Csókolom! Szia, Sanyika!
SANYIKA Szia.
Csönd
MARGIT (vissza) Zsófikám! A nagy kuktám kéne vissza. De
csak az esküvő után!
ZSÓFIA Persze, Margit.
KÁLMÁN Margit!
MARGIT Miért? Az én kuktám, nem?
KÁLMÁN Margit!
SANYIKA Az a kukta a mamáé!
KÁLMÁN Sanyi!
Elmennek - csönd
KARCSI BÁCSI Ne sírj, Zsófi. Megyek, megmosom neked a
nyakam...

6. jelenet. India a svájciaké

NÁSZNÉP (künn) Jó napot kívánok! Van itthon valaki?
DRÓZDY Itthon van-e a gazda? Lopják a kerítést!
TOBAK Ha nincs itthon senki, gyújtsuk fel a kócerájt!
VŐFÉLY Államrendőrség!
KARCSI BÁCSI Ki az? Ki az? Ki az?
VŐFÉLY Jöttünk, hogy menjünk!
KARCSI BÁCSI Mit akartok tőlünk?
BELLA Laposelemet.
BERTA Bajkeverőt.
TERÉZ Idegőrlőt.
TOBAK Kecskét.
OLÁH No meg... no meg... no meg... káposztát!
Kacaj - Valika megbolondul bent
DRÓZDY Rézelejét!
OLÁH Meg a rézhátulját!
KARCSI BÁCSI Mit akartok tőlünk? Másodszor kérdem, Kolompár
Karcsi!
VŐFÉLY Túl gazdag vagy, viszünk tőled.
ZSÓFIA Rossz helyen kopogtattok! Hát itt nincs semmi! Menjetek
innen!
VŐFÉLY Tudjuk mi, hogy hova jöttünk. Nyisd ki!
KARCSI BÁCSI Ajtót nyissak?
REGINA Nyissál folyószámlát!
OLÁH Halkonzervet.
VŐLEGÉNY Nyissál turkálót!
OLÁH Nézd már! Tréfarépát reggelizett a vőlegény.
ERZSÉBET Hát a menyasszony kap-e belőle?
VŐFÉLY Mindjárt bemegyünk az ablakon!
KARCSI BÁCSI Levegyem a szúnyoghálót?
VŐFÉLY Inkább bemegyünk az ajtón!
Beözönlik a násznép és a zene - CD 1 - Valika kimenekül
TERÉZ Ott fut a menyasszony!
IPAM Karcsikám... Zsófikám... Nincs még egy lányod ennek
a kisebbiknek?
KARCSI BÁCSI Akármikor összerántunk még egyet, ugye,
Zsófikám?
ZSÓFIA Mondd még egyszer, Karcsi! (nevetnek)
IPAM Az ifjú párra!
TERÉZ Te ne igyál, fiam, neked ma még állni kell.
ZSÓFIA Jaj, de szeretem ezt a gyereket! Egyszerűen szeretem!
VŐLEGÉNY Én is szeretem a Zsófi nénit! Meg a Karcsi bácsit is!
MINDENKI Hol van a menyasszony?
ERZSÉBET Én láttam a tónak menni, nyakában kővel! Jaj,
hogy sírt, rítt!
Kacaj, ám Vali jő harmadmenyasszonymagával lepedők alatt, titok
VŐFÉLY Kolompár Valika vőlegényét várja,
Itt is van már Bognár Gábor, mert ő lesz a párja!
MIND Három is van!
IPAM Majd besegítek, fiam!
VINCE Kösd fel a gatyád, Gábor!
DRÓZDY Ördög bújjék a vonódba, Gabesz!
MIND Na, melyik az igazi?
IPAM Eszeden legyél, kicsi fiam!
TERÉZ Éjszaka azzal alszol!
BELLA És másnap is!
GITTA De harmadik nap már hozzám is jöhetsz!
VŐLEGÉNY Szerelmetes Valikám, te vagy-e az? (nem az)
DRÓZDY A szélsőjobbot, hogy csólkoljalak meg, Gabesz!
ERZSÉBET A szélsőbalt!
LACI Inkább egy balszélsőt!
IPAM Középen van az igazság!
TERÉZ Én is ott tartom!
DRÓZDY Ott van neki, láttam!
VŐLEGÉNY Szerelmetes Valikám! Hát te vagy-e az vajon? Ó!
(egy szőrös kéz)
KARCSI BÁCSI Jól válogass, fiam! Én is mellérántottam a tombolán!
ZSÓFIA Mert én nyertem a főnyereményt!
VŐLEGÉNY Szerelmetes Valikám! Hát te vagy-e vajon? (egy
szőrös láb) Úristen! Szerelmetes Valikám! Hát te vagy-e vajon?
(alulról próbálkozik)
Negyedikre megtalálja
REGINA Megtaláltad, Gábor! Megtaláltak, Vali!
GYURIKÁM (volt az egyik lepedő alatt) Megfogta! Láttátok,
megfogta!
VŐFÉLY Vetik már a hófehér
tollas nászi ágyat
Gábornak és szűz nejének,
a szép Valikának!
VŐLEGÉNY De szép vagy, Valika...
TERÉZ Még egyszer fiatal lehetnék...
IPAM Ezt is megértük...
Zene (CD 1) - páriakendő - a jegyesek sebet ejtenek kezükön - a
vőfély egymáshoz köti, hogy vérük egyesüljön
ZSÓFIA Ekkora volt a kicsi keze!
VŐFÉLY Összeforrt a vér a vérrel,
Gábor Vali életével.
Éljen az ifjú pár!
Gratulációkkal vegyes csókokkal - Sanyika jő
ZSÓFIA Mégis eljöttetek, Sanyika?
KARCSI BÁCSI Sanyikám, hát mégis eljöttök?
SANYIKA El! India a svájciaké!
Cipzár le, fehér ing helyett trotil - pánik
SANYIKA India a svájciaké! (az ifjú párt túszul) India a svájciaké!
Robban - mindenki él, aki meg nem hal
Füst, csönd - páriakendő hullik fentről
ZSÓFIA Vali! Valikám... madárkám... Lacikám...
ZOLIKA Apa! Apa! Anya!
Keresik a magukét - ki találja, ki nem - csönd
KARCSI BÁCSI Pakolj, Zsófi. Elmegyünk innen.
ZSÓFIA Végül is... nem volt itt olyan rossz.
Minden megáll
KARCSI BÁCSI Ez persze nem teljesen így történt, de elmentünk
onnan. És amerre csak jártunk a világban, mindenhol
kitörő örömmel fogadtak minket.
Zene - CD 2

7. jelenet. Nyúzóvölgy

MIND Marha röffen, disznó bőg,
kuplerájban láttam három szűz papnőt,
felfal macskát az egér,
a nyulunk hős és sohase fél
ikreket szül vén bábánk,
éjszaka a tulipiros nap süt ránk,
nappal hold kél, remegő fagyot ont,
cápát fal fel a ponty
BÍRÓ Karcsikám! Sose halunk meg! Kivéve persze... Ki tudja!
KARCSI BÁCSI Nem csapunk közé, Palkó?
BÍRÓ Igazad van, Karcsikám! Robikám! Dologidő!
TÖRVÉNYSZOLGA A bíróság bent vonul. Mindenki intelligensen
álljék föl. (Lakatosnak) Mondom, intelligensen. (Lakatos
igyekszik)
CSORDÁSNÉ Milyen intelligensen áll fölfele! De pedig cigány!
BÍRÓ Kolompár Károly és társai kontra Magyar Szent Korona,
az Úr 1772. évének Tövisérlelő Szent Bertalan napján. A
tárgyalást kirekesztem! (csingiling)
TÖRVÉNYSZOLGA Mindenki jó hangulatban üljék le.
BÍRÓ A pör tárgya miszerint fentebb és általam említett Kolompár
és társai embert ettek, büntetéstétele 12-től 25-ig
terjedő halál. (Gyorsíró darál) Öné a szó, ügyész úr.
ÜGYÉSZ Köszönöm, bíró úr! Bíró úr, tisztelt esküdtek, bíró
úr! Most sem mondhatok mást és máshogy sem. Mindenki
tudja, hogy ezek a cigányok embert ettek. Méghozzá
olyan embert, aki nem cigány.
FRANYÓ Magyart!
ÜGYÉSZ Döntsük el idejekorán - vagy ma -, mint végezzük
ki őket, oly módon, hogy ugyanannyit szenvedjenek, ha
nem többet, mint áldozataik, akiket nem egyszerűen csak
megettek, hanem tették mindezt olyan elállatiasodott
módon...
CSORDÁSNÉ Etessék fel őket a saját gyerekeik szája által!
TÓTH BÉLA Vonják őket karóba!
HADHÁZI MÁRIA Vágják föl az ereiket az első fára!
KÁLDOR ILKA Nem ettek embert!
TÖRVÉNYSZOLGA Késő, cigány!
PERE Szemet szemért! Szemet szemért!
PÓCZIK L. ANNA Sós kútba vetni!
CSORDÁS LÁNY Onnan is kivenni!
VARANNAI Kerék alá tenni!
CSORDÁS LÁNY Onnan is kivenni!
HOPPY ZARÁND Nézzünk rájuk csúnyán!
Néznek rájuk csúnyán
KARCSI BÁCSI Nyugalom, majd Karcsi bátyátok...
ÜGYVÉD Tiltakozom, bíró úr, teljes tisztelettel! Tanulatlan
kollégám hangulatban kovácsol!
BÍRÓ (csingiling) A tiltakozást elfogadhatom egy kicsit, ha
annyira akarja.
ÜGYVÉD Ja, nem...
BÍRÓ De, most már elfogadom!
ÜGYVÉD Köszönöm szépen, bíró úr!
ÜGYÉSZ Bocsánatot kérek, bíró úr!
BÍRÓ A bocsánatkérést szeretettel elfogadom.
ÜGYÉSZ Köszönöm szépen, kedves bíró úr.
BÍRÓ Szívesen, tisztelt ügyész úr, de utoljára mondom, hogy
az esküdtszék hatásköre eldönteni, hogy ki bűnös és ki
nem ártatlan, valamint az én tisztem a bűnösökre és ártatlanokra
rámérni a büntetést, hatályos törvényeink törvényes
hatálya szerint.
ÜGYVÉD Igaza van a bíró úrnak.
BÍRÓ Rendreutasítom, ügyvéd úr. Ne vágjon a szavamba.
ÜGYVÉD Elnézést, bíró úr!
BÍRÓ A bocsánatkérést mint bíró kénytelen vagyok elfogadni,
de mint magánember súgok önnek valamit. (megtörténik)
ÜGYVÉD De bíró úr, a...
BÍRÓ Gyerünk, gyerünk! A bűnösök álljanak föl!
TÖRVÉNYSZOLGA A bűnösök álljék föl!
Hadházi Mária lelkiismerettől űzetvén feláll
MAGYAROK Mari néni! (Hadházi Mária leül)
ÜGYVÉD Bíró úr, elméletileg, pusztán elméletileg, amíg a bíróság
el nem ítélte védenceimet, addig istenigazándiból
senki nem nevezheti a bűnösöket büntetlenül bűnösöknek!
Kivéve bíró uramat.
BÍRÓ Ügyvéd úr, ne keressen egy csomót! Mindenki tudja,
hogy ezek a cigányok embert ettek.
CIGÁNYOK Nem ettünk!
MAGYAROK Ettek!
PÓCZIK L. ANNA Igen! Embert ettek!
FRANYÓ És a múltkor az egyik vattacukrot, láttam!
CSORDÁS LÁNY Igen, vattacukrot! Az a kis gonosz!
KARCSI BÁCSI Kérem, én Kolompár Károly vagyok...
TÖRVÉNYSZOLGA Késő, cigány, késő!
CSORDÁS ZOLTÁN Az az intelligens meg kovászos uborkát!
SEBESI Biztos lopta!
LAKATOS Nem vagyok intelligens, bíró úr!
HADHÁZI MÁRIA És nem csak ettek, ittak is!
NAGY ILONA Igen, embert ittak!
FRANYÓ Emberivók!
NAGY ILONA Embert ittatok!
TÓTH BÉLA Meg sört!
BÍRÓ Tessék, ügyvéd úr!
ÜGYVÉD Állatok, bíró úr. Állatok!
FRANYÓ (elvágná a torkát)
ÜGYÉSZ Kérem a vattacukrot a vádhoz ragasztani! Az ügyészség
tehát továbbra is azzal vádolja ezen cigányokat, hogy
Csordás Zoltán embert és társait bűnös módon, hirtelen
felindulásból, előre eltervelt aljas anyagi nyereségvágyból
evés által fogyasztották el. Először is megkérdezném a
vádlottakat, hogy elismerik-e a vádat, miszerint többrendbeli
emberevést hajtottak végre a fent nevezett emberszemélyeken,
akiken ezt elkövették! És ez kérdés volt!
ORSÓS Nem ettünk mi embert, kérem!
LAKATOS Uborka meg vattacukor, az igen, de ember az
nem...
KARCSI BÁCSI Kérem, én Kolompár Károly vagyok...
ÜGYVÉD Döntsük már el, maga a védő, vagy én?
TÖRVÉNYSZOLGA Üljék már le, cigány!
BÍRÓ Rendreutasítom! Az ügyész úr beszél!
ÜGYÉSZ Köszönöm, bíró úr!
Hoppy mintha kenyeret dobna a cigányoknak a karzaton - cigányok
vetődnek - kacaj
MAKÁR FERENC A vád szólítja Orsós Péter vádlottat szólítom!
ORSÓS Engem?
TÖRVÉNYSZOLGA Igen, cigány. Talán engem?
ORSÓS Karcsi bácsi...
ÜGYVÉD Menjen már, Orsós, a fülén alszik? Aztán okosan!
Nem. Ügyesen!
ÜGYÉSZ Orsós Péter vádlott, kijelentem, hogy mindent felhasználunk
maga ellen, beleértve mindent, amit soha nem
mondott, és amiről azt gondoljuk, hogy gondolta, és azt
is, amire mi gondolni sem merünk! Kivéve bíró uramat.
ORSÓS Igenis, kérem. (Gyorsíró darál)
ÜGYÉSZ Orsós, feltéve, de nem megengedve azt, hogy maga
nem cigány, szokott maga néha enni?
ORSÓS Alkalomadtán, kérem, előfordult már velem ilyesmi,
de fél éve egyáltalán nem.
ÜGYÉSZ Meg tudná nekünk mondani, mi ez?
MAGYAROK Mi az? Mi az?
MELINDA Tojás, Péter...
ÜGYÉSZ Na, bátran, bátran! Ne kapkodjon, gondolkozzon!
Szokott gondolkozni, nem? Igen? Nem?
ORSÓS Szoktam, ügyész úr. De olyankor mindig sírnom kell.
ÜGYÉSZ Hát, most itt a kiváló pillanat. Elfelejtette, mit kérdeztem?
Persze. Nem baj. Segítek. Mi ez?
ORSÓS Tojás.
ÜGYÉSZ Majdnem. Héjában főzés útján keményre főtt főtt
tojás.
ORSÓS Szeretem...
ÜGYÉSZ Meg tudná nekünk enni fényes nappal?
ORSÓS Tojást? Persze! (esze nélkül eszi)
LAKATOS Miért pont ő?
JÁNOS Miért nem én?
MELINDA Maradjatok már! Én is éhes vagyok!
ÜGYÉSZ Nézzék! Eszik! Bizonyítást nyert mindnyájunk szeme
láttára, hogy tud enni!
ORSÓS Nem eszek!
ÜGYÉSZ Késő, Orsós, késő! Előbb kellett volna gondolkoznod,
amikor embert ettél.
CSORDÁSNÉ És milyen mohón evett!
PERE Láttátok, milyen vérszomjasan evett?
ZSIGNÁR Így csak egy cigány tud enni!
PÓCZIK L. ANNA Tőlem kérte a tojást reggel az ügyész úr!
BUNDY RÓZA Szegény kis tojás... Hát mit vétett az ennek a
tetves cigánynak?
PÓCZIK L. ANNA Szegény tyúkom azóta zokog otthon! Hát
hogy fogok a szemébe nézni?
FRANYÓ Hazudj valamit.
PÓCZIK L. ANNA Nem tudok neki hazudni...
ÜGYÉSZ Bíró úr és akár mások is, a saját szemükkel láthatták,
hogy a cigányok esznek.
MAGYAROK Esznek!
HADHÁZI MÁRIA És isznak is!
FRANYÓ Emberivók!
CSONKA ETELKA De hát csak tojás volt!
HOPPY ZARÁND Csak tojás? Csak?
CSONKA ETELKA Az, tojás.
HOPPY ZARÁND (eldől, fuldoklik) Rám lehelt!
PERE Megtámadták a fiamat!
HOPPY LŐRINC Ráleheltek a fiamra!
PERE Ki akarták lehelni a teremből!
FRANYÓ Leheltek is?
ZSIGNÁR Lehelésztek? (csingiling)
ÜGYÉSZ A vád az emberevés tényét ötven százalékban bizonyítva
látja! Nincs több kérdésem. Ügyvéd úr, öné a vádlott!
ÜGYVÉD Bíró úr, véletlenül a védelem birtokába jutott egy -
ne kerülgessük a forró macskát - főtt tojás. Kérem, bíró
úr, fogyassza el egészséggel, jó étvágyat kívánok.
LAKATOS Jó étvágyat, bíró uram!
BÍRÓ Köszönöm, de nem.
ÜGYVÉD Bíró úr... a védekezés...
BÍRÓ De ha egyszer nem szeretem a főtt tojást!
ÜGYVÉD De erre alapoztam a védekezést...
BÍRÓ Nem értem magát, ügyvéd úr!
ÜGYVÉD Bíró úr, véletlenül a védelem birtokába jutott egy
adag kakaspörkölt kapros túrósgaluskával, hibátlan. Fogyassza
egészséggel!
BÍRÓ (kanalat húz, ügyvédre tekint) Köszönöm, ügyvéd úr, nem.
ÜGYVÉD Valaki más?
MAGYAROK Nem... Nem szoktunk enni...
ZSIGNÁR Magyar ember nem eszik! (csingiling)
ÜGYVÉD A védelem véleménnyel visszavonul. Orsós! Fél évet
kibírt evés nélkül, nem tudott volna még öt percet várni?
Zokogja magát a helyére!
MAKÁR FERENC A vád szólítja Lakatos Palkó vádlottat szólítom.
TÖRVÉNYSZOLGA Lakatos Palkó! Intelli... (lemondón) Álljék föl!
LAKATOS Én?
TÖRVÉNYSZOLGA Vonuljék már a centrumba, Lakatos! Vagy
én vonuljak?
ÜGYVÉD Mozduljon már! Így nem tudunk segíteni.
LAKATOS Megyek, kérem, megyek.
ORSÓS (súg) Ne egyél tojást!
ÜGYÉSZ Nézze, Lakatos... Szólíthatom Lakatosnak, Lakatos?
Köszönöm. Árulja már el nekünk, hogy foglalkozik-e valamilyen
foglalkozással!
LAKATOS Hát... Telente szénégető vagyok. Nyaranta vályogot
vetek, őszönte napszám, a NASA-nál vagyok ndimenziós
feketelyuk-elemző, drótozok, ami akad, kérem.
ÜGYÉSZ És hol volt maga 1769. október hó 17-én?
LAKATOS Régen volt az, kérem.
ÜGYÉSZ Valóban. Máshogy kérdem: hol volt maga régen,
1769. október hó 17-én?
LAKATOS Nem tudom, kérem.
ÜGYÉSZ Szóval nem tudja... Vagy nem akarja tudni? 1769.
október hó 17-én ették meg Csordás Zoltánt. Vagy tagadja,
Lakatos?
LAKATOS Hát... Maga tudja, ügyész úr, kérem.
ÜGYÉSZ Na, árulja el nekem, Lakatos, de őszintén, szereti
maga egyáltalán az embereket, Lakatos?
LAKATOS Persze, hogy szeretem, kérem!
ÜGYÉSZ Aha! Szereti! És hogyan szereti őket, Lakatos? Nyárson
sütve? Vagy esetleg...
LAKATOS Nem úgy szeretem őket! Úgy nem! Fúj!
ÜGYÉSZ A kérdésre feleljen! Nyárson sütve szereti az embereket,
Lakatos, vagy inkább főzve? Flambírozva, Lakatos,
csőben sütve, esetleg levesnek, Lakatos?
LAKATOS Nem úgy értettem!
BÍRÓ Ne arról beszéljen, hogy mit értett és mit nem, hanem
válaszoljon az ügyész úr kedves kérdésére! Nyárson sütve,
göngyölve, tűzdelve vagy levesnek szereti inkább az embereket?
LAKATOS Sehogy se! Nem szeretem őket.
ÜGYÉSZ Ha nem szereti őket, akkor biztos okkal, Lakatos,
mert nem ízlik az intelligens, vájt fülű gyomrának! Vagyis
kóstolt már embert!
LAKATOS Nem! Nem igaz!
ÜGYÉSZ Maga mondta! Én csak következtetek a szavaiból.
De jó, Lakatos, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó. Jó! Öntsünk vizet a
pohárba, Lakatos! Hol ette meg Csordás Zoltánt és mikor
és kivel?
LAKATOS Kérem, én... Karcsi bácsi!
KARCSI BÁCSI Kérem, én Kolompár Károly vagyok...
BÍRÓ Halló, halló...
TÖRVÉNYSZOLGA Kussoljék már!
BÍRÓ Válaszoljon a kérdésre! Igen vagy nem?
LAKATOS Attól függ, hogy mit igen vagy mit nem.
ÜGYÉSZ Bíró úr, tisztelt esküdtek, láthatták, amit hallani
akartam. Darabokra zúzdaltam a védekezését. Öné a vádlott,
ügyvéd úr. (Gyorsíró darál)
ÜGYVÉD Bíró úr, hadd tegyek fel önnek egy - nevezzük a nevén
- kérdést. Szereti ön a cigányokat?
BÍRÓ A bíróság hivatalból nem foglalkozik magánügyekkel,
mint magánember viszont nem vagyok köteles hivatalos
kérdésekre válaszolni.
ÜGYVÉD Természetesen, bíró úr! Hagyjuk a cigányokat! Hogyan
viszonyodik ön a zsidóktól? Esetleg a négerek? Vagy
itt vannak nekünk a csövesek, a mostoha- és otthonszülők,
az íriszdiagnoszták, a homo- és heteroszexuálisok, a
médiakurátorok, a tengeri mélybúvárok és hát a nők,
ugye! Valamelyiküket csak szereti, bíró úr, vagy nem?
BÍRÓ Már a feltételezést is kirekesztőnek tartom!
ÜGYVÉD Helyes, bíró úr! Helyes!
BÍRÓ A helyeslésnek helyt adok.
ÜGYVÉD Nem ezt beszéltük meg, Lakatos! Röstellje magát a
helyére!
MAKÁR FERENC A vád vallomásra szólítja Kolompár Károlyt
szólítom!
TÖRVÉNYSZOLGA Húzzál már a centrumba, cigány!
KARCSI BÁCSI Én?
TÖRVÉNYSZOLGA Igen! Talán én menjek oda?
KARCSI BÁCSI Hát, kérem, ha már így lehet választani, akkor
menjen inkább maga.
TÖRVÉNYSZOLGA Ó... akkor... Itt vagyok, kérem... Most
örül?
ÜGYÉSZ Na, Kolompár! Szólíthatom Kolompárnak, Kolompár?
TÖRVÉNYSZOLGA Nem vagyok én Kolompár, kérem! Nem vagyok
cigány.
ÜGYÉSZ Ezzel nem húzod magad se ki, se össze, se fel! Cigány!
Emberevő!
MAKÁR FERENC Cigány!
MAGYAROK Cigány! Cigány!
TÖRVÉNYSZOLGA Ügyész úr... Bíró úr... Nem ettem embert!
ÜGYÉSZ Ne etessen itt minket és másokat saját magával!
Mindenki tudja, hogy maga embert evett! Nem is ez a kérdés,
hanem az, hogy megette-e volna Csordás Zoltánt akkor
is, ha cigány?
TÖRVÉNYSZOLGA Nem...
ÜGYÉSZ Tehát azért ette meg, mert magyar!
Terem fölforr
TÖRVÉNYSZOLGA Nem ettem embert! Drága jó ügyész úr,
higgyen nekem! Én vagyok az! A Róbert!
ÜGYÉSZ Szűnj el a szemem elől, cigány, a többi cigányok közé!
TÖRVÉNYSZOLGA De kérem... Én nem... Drága bíró úr...
BÍRÓ Takarodj már a cigány helyedre!
A NÉP Cigány! Cigány!
BÍRÓ (csingilingi) Ki akar törvényszolga lenni?
ORSÓS Én, már gyerekkoromban is szívesen játszottam törvényszolgást,
bíró úr!
BÍRÓ Maga lesz a törvényszolga! Ünnepélyesen vegye a rekvizitumokat
által!
TÖRVÉNYSZOLGA A rekvizitumokat ünnepélyesen általadom.
ORSÓS A rekvizitumokat ünnepélyesen általveszem.
A rekvizitumok ünnepélyes átadás-átvétele
KARCSI BÁCSI Látjátok, ezért mondtam, hogy tanuljatok...
ZSÓFIA Felvitte az Isten a dolgodat! Becsüld meg magad!
KARCSI BÁCSI Kolompár Károly vagyok... Karcsi bácsi...
TÖRVÉNYSZOLGA Osváth Róbert...
MELINDA Robikám!
ZSÓFIA Szép, nagy ember!
HADHÁZI MÁRIA Mekkora cigány!
JÁNOS Testvér!
TÖRVÉNYSZOLGA Nem vagyok testvér!
KARCSI BÁCSI Dehogynem. Cigány lettél.
LAKATOS Látod, testvér, mindnyájunkban ott bujkál egy cigány.
JÁNOS Benned, Robi, kettő is.
ORSÓS Üljék már le, tetves cigányok.
MAKÁR FERENC Szólítom a vád hányadik tanúját, Unger
Mihályné Kiskun Bellát, született Nagy Ilonát szólítom!
NAGY ILONA Engem? Hát mit vétettem én?
ORSÓS Unger Mihályné Kiskun Bella, született Nagy Ilona,
vonuljék a centrumba! Esküszik, hogy forrásból, tiszta forrásból
és csak tiszta forrásból?
NAGY ILONA Karcsú lábam nem lép tűzhely hamujába.
ÜGYÉSZ Nagy Ilona, ezennel felszólítom, hogyan ették meg
ezen cigányok Csordás Zoltánt?
NAGY ILONA Meg.
ÜGYÉSZ Nézze, Ilona... szólíthatom Ilonának? Köszönöm.
Tegyük fel, hogy maga eszik valamit...
NAGY ILONA Én soha nem eszem, ügyész úr! Soha!
ÜGYÉSZ Jó. De van önnek, mondjuk kutyája?
NAGY ILONA Van, kérem. De nem ettem meg!
ÜGYÉSZ Nem erről van szó, Ilona. Amikor a kutyája eszik, az
is eszik valahogyan. Tálkából vagy az ön kezéből...
NAGY ILONA Az én kezemből nem evett cigány!
ÜGYÉSZ De valahogy csak megették ezek a cigányok Csordás
Zoltánt, Ilona, őszintén, nem?
NAGY ILONA Ették, itták!
ÜGYÉSZ Amikor a kutyája eszik, az is eszik valahogyan. Tálkából
vagy az ön kezéből, netán asztalról, de ezt már kérdeztem,
kivéve az asztalt, az asztalt kivéve, Ilona.
NAGY ILONA Az én kutyám nem eszik asztalról!
ÜGYVÉD Tiltakozom, bíró úr, tanulatlan kollégám a tanú szájába
adja az asztalt!
BÍRÓ Elutasítom.
MAKÁR FERENC Nem ezt beszéltük meg, Ilona...
NAGY ILONA De ezt beszéltük meg, Ferkó.
ÜGYÉSZ Ilona, Ilona, Ilona, Ilona... Ilona, Ilona, Ilona, Ilona,
Ilona, Ilona... Ilona! Ha a kutyája nem is eszik asztalról, de
vajon a cigányok - mint etnikum - annál inkább? Ne kapkodjon,
Ilona, gondolkozzon!
NAGY ILONA Most?
ÜGYÉSZ Igen.
NAGY ILONA Gondolkodhatok éppen. (csend)
ÜGYÉSZ Ez már az? (Ilona bólint, néhány órás csend)
BÍRÓ Olvassa vissza a következő mondatot!
GYORSÍRÓ Hát erről beszéltem eddig. Asztalról ették meg,
jaj, drága ügyész úr, asztalról, és meg is terítették fehér
abrosszal.
NAGY ILONA Hát erről beszéltem eddig! Asztalról ették
meg, jaj, drága ügyész úr, asztalról, és meg is terítették
fehér abrosszal!
HALUSKÁNÉ Tőlem kérték az abroszt!
ÜGYVÉD Kérem az abroszt, mint bizonyítékot összecsatolni!
HALUSKÁNÉ Nem lehet már azt, tekintetes bíróság, megette
a kecske.
ÜGYVÉD Tisztelt bíró úr, fel kell tennem egy kérdést! Hát
eszik a kecske abroszt?
MAGYAROK Igen! Te rohadt buzi!
PERE A teje miatt! Hogy szép fehér legyen!
TÓTH BÉLA Ott köhögjél, ahol megfáztál!
HADHÁZI MÁRIA Tőlem kérték az eszcájgot meg a terítéket!
BÍRÓ Tőlem is kértek segélyt...
HADHÁZI MÁRIA Azt mondják a cigányok, de nekem, hogy
Mari néni, mert hogy Mari vagyok, az igaz, tekintetes bíróság,
Hadházi Mária, kérem jegyzőkönyvbe venni, de mi
az, hogy néni? Mondom nekik illendően, néni ám a majomfejű
tetves cigány kurva nővéretek, mire ők nekem támadnak,
de így ám, Mari néni, nem adná-é kölcsön volna
oly szíves a hollóházi terítéket meg az ezüst eszcájgot, ha
meg nem sértjük? Ezekkel a szavakkal!
MAGYAROK (felhördülnek)
HADHÁZI MÁRIA Én meg kölcsönadtam... Bár ne tettem volna!
NAGY ILONA A hollóháziból ették meg szegény Zolit, az
ezüst halkéssel...
ÜGYVÉD Halkés? Hogyan ért ön pontosan halkés alatt?
NAGY ILONA Hogy...! Szegény Zoli... Hát szálkás volt, szegény...
CSORDÁS LÁNY Apuka...
CSORDÁSNÉ Szálkás volt, igen! Mi a baj?
TÓTH BÉLA Semmi baj, csak szálkás, rongy ember volt.
ÜGYVÉD Mi lett a hollóházi porcelán terítékkel?
HADHÁZI MÁRIA Visszaadták, kérem, miután kiették a Zolit
belőle.
ÜGYVÉD Kérem a hollóházi porcelán terítéket a bizonyítékokhoz
hajítani!
HADHÁZI MÁRIA Nincs már meg az, bíró úr kérem, megette
a rozsda.
ÜGYVÉD Bíró úr, a védelem kérdést kénytelen föltenni! Hát
eszik a rozsda porcelánt?
MAGYAROK Eszik!
HADHÁZI MÁRIA Eszik az fűt-fát!
TÓTH BÉLA Rozsdája válogatja!
PERE A vakrozsda az eszik porcelánt! Mert az nem látja, mit
tesznek elé!
ZSIGNÁR Te városi buzi!
MAGYAROK Te városi buzi! Városi! Városi!
ÜGYVÉD Tiltakozom, bíró úr! Szexuális hovatartozásomat
meleg tekintettel vállalom, de földrajzi irányultságom
minden ügyvéd legszentebb magánügye!
BÍRÓ A tiltakozást elfogadom... de menjen innen a helyére,
maga városi buzi!
MAGYAROK Menj vissza a városba! Városi! Hát ez tényleg városi!
PÓCZIK L. ANNA Ha tisztességes falusi buzi volnál...
CSORDÁS ZOLTÁN Te városi, te!
KARCSI BÁCSI Ott a Csordás Zoltán! Zoli bácsi! Bíró úr, kérem,
én Kolompár Károly vagyok...
BÍRÓ Halló, halló!
ORSÓS Üljék már le, maga cigány!
KARCSI BÁCSI Csordás úr, ott van! Ott, ott, az a hirtelenlábú!
CIGÁNYOK Ő az! Ő az! Zoli bácsi!
ZSÓFIA Ott! Az a Csordás Zoli!
KÁNTOR Cibálják ki a jegyzőkönyvből, hogy megették!
BÍRÓ Csendet!
KARCSI BÁCSI Csordás úr, lépjen már elő, ne szerénykedjen!
BÍRÓ Csendet, mert kiteríttetem a vermet!
PAUKOVITS MÁRTA Ne menjen ki, Zoli bá!
BÍRÓ (eléinti) Maga valóban Csordás Zoltán filmesztéta, anyja
neve néhai özvegy Csordás Zoltánné, lakik Doboz, Szent
Pimodán köz 97-99.?
CSORDÁS ZOLTÁN Csordás Zoltán vagyok, bíró úr. Magyar
ember vállalja a nevét, kérem!
ÜGYVÉD Bízzák ezt rám! Bíró úr, minthogy az itt megjelent
Csordás Zoltán teljes testi fogyatékosságban megjelent a
tárgyaláson, nyilvánvalóan nem ehették meg még a cigányok
sem...
CIGÁNYOK Úgy van!
ÜGYVÉD ...noha tudjuk, amit tudunk! Tisztelt bíró úr, tisztelt
esküdtszék! A védelem kéri a vád elejtését, három... nem!
Négy emelet magasságból!
ORSÓS Hű, az nagyon magas!
ÜGYÉSZ Tiltakozom, bíró úr! A védelem hajlamaitól vezérelve
a tényeket is ferdíti!
BÍRÓ A vádat - négy emelet magasból - elejtem.
A vád - négy emelet magasból - lepuffan, Gyorsíró darál
ÜGYÉSZ Gratulálok!
ÜGYVÉD Magam is elvesztettem volna.
CIGÁNYOK Karcsi bácsi!
PERE Megint a cigányok jártak jól!
BIEDER Mit vártál egy zsidó bírótól?
FRANYÓ Zsidó?
PÓCZIK L. ANNA Miért, zsidó?
KALMÁR Nem látod, hogy zsizsi?
CSORDÁSNÉ Minek kellett eljönni?
ORSÓS Kérem... ejnye no! No nézd csak...
BÍRÓ Lórikám, a Marha röffentet!
Lórikám a Marha röffentet húzza - a Bíró s a cigányok vigadnak
PERE (az ügyésznek) Hát magyar vagy te?
BIEDER Egész Európában nem találsz munkát!
PAUKOVITS MÁRTA A gatyát is lepereljük rólad!
NAGY ILONA Elrontottam valamit, Ferkó?
ZSIGNÁR Kislányod hazaért már az iskolából?
FRANYÓ Hagyjátok már azt a gyereket, itt mulat a zsidrák!
PERE Lehet, hogy jogszerű volt az ítélet, de mélységesen
igazságtalan!
HOPPY ZARÁND Éhen fogsz dögleni, cigánybérenc geci!
KALMÁR A többségi ombudsmanhoz fogunk fordulni!
BÍRÓ Csendet!
CSORDÁSNÉ Meg ne szólaljon! Magát megették!
BÍRÓ Csendet! (csend) Köszönöm.
Botrány - a Marha röffen újból zeng
BIEDER A Siratófalig fogsz térden csúszni egy falat zsíros kenyérért!
TÓTH BÉLA Lehet, hogy te hoztál egy ítéletet, de én itt születtem!
HOPPY LŐRINC Követeljük a félpályás útlezárás elállását! (tülköt
fú)
MAGYAROK Lőrinc, az isten áldjon meg...
HOPPY ZARÁND Nem itt tartunk, apuka!
FRANYÓ Magyar bírót a magyar bíróságra!
ÜGYÉSZ Tisztelt bíró úr! Tisztelt esküdtszék! A vád kéri és
egyben kérés útján követeli, hogy tanúnak jelenjen meg
az itt megjelent Csordás Zoltán.
Csönd
NAGY ILONA Ne legyen még vége, bíró úr... olyan fain kis
per volt...
BÍRÓ Igaz, gyöngyöm... Ügyvéd úr?
ÜGYVÉD Természetesen, bíró úr.
BÍRÓ A tárgyalást továbbrekesztem.
NAGY ILONA Eszem a zúzáját!
ORSÓS Cigányok! Gyúljanak a helyükre!
HOPPY ZARÁND Bíró úr, most arcul sértelek! (áfonyapálinka)
BÍRÓ Kérlek...
HOPPY ZARÁND Szervusz!
BÍRÓ Szervusz!
FRANYÓ Szervusz! Isten hozott magyar földön!
HOPPY LŐRINC Rám hoztad a félszt, te gyerek! Szedd már
össze magad! Nagy zsivány vagy, te bíró! (tülköt fú)
ORSÓS A bíróság továbbvonul! Mindenki szeszélyesen
foglaljék állást!
BÍRÓ A vádat visszaejtem.
A vád - négy emelet magasba - visszaesik
ORSÓS Mindenki szivárványosan üljék le!
MAKÁR FERENC A vád szólítja tanúnak Csordás Zoltánt szólítom.
TÖRVÉNYSZOLGA Csordás Zoltán vonuljék a centrumba!
ORSÓS Üljék már le, mocskos cigány!
TÖRVÉNYSZOLGA Elnézést, csak a megszokás... (kotródik a
helyére)
ORSÓS Csordás Zoltán vonuljék a centrumba! (vonul) Esküszik,
hogy forrásból, tiszta forrásból és csak tiszta forrásból?
CSORDÁS ZOLTÁN Karcsú lábam nem lép tűzhely hamujába.
ÜGYÉSZ Mondja, Csordás úr... szólíthatom Csordás úrnak,
Zoltán? Köszönöm. Hol volt maga 1769. október 17-én?
CSORDÁS ZOLTÁN A völgyben, ügyész úr, a réten.
ÜGYÉSZ És történt-e valami szokatlan?
CSORDÁS ZOLTÁN Igen, kérem.
ÜGYÉSZ És micsoda?
CSORDÁS ZOLTÁN Engem, kérem, megettek.
Magyarok fölzúgnak
ÜGYÉSZ Kérem, elismételné, amit mondott, akár hangosabban
is, ha úgy óhajtja?
CSORDÁS ZOLTÁN Engem megettek!
CSORDÁS LÁNY Apuka!
CSORDÁSNÉ Úgy kell neki, minek ment oda?
BÍRÓ Négy emelet magasból, ügyvéd úr? Ezt az embert megették!
ÜGYVÉD Természetesen, bíró úr.
ÜGYÉSZ Rá tudna mutatni, Csordás úr, azokra a cigányokra
ebben a teremben, akik megették?
CSORDÁS ZOLTÁN Igen, kérem, akire csak parancsolni tetszik,
ügyész úr.
ÜGYÉSZ Akkor, kérem, mutasson is rájuk.
CSORDÁS ZOLTÁN Ő, meg ő... meg ő is...
KARCSI BÁCSI Ismételd a szemembe, Zoltán!
CSORDÁS ZOLTÁN Megettél, Karcsi... meg a kisasszony...
MELINDA Ne tessék, Zoli bá...
CSORDÁS ZOLTÁN Meg ő...
TÖRVÉNYSZOLGA Én nem! Akkor még nem is voltam cigány!
ORSÓS Késő, cigány, késő!
CSORDÁS ZOLTÁN Meg ő. (Lórántra mutat) Meg...
PÓCZIK L. ANNA Zoltán, legyen esze...
CSORDÁS ZOLTÁN Meg ő is, ott hátul!
Máris viszik
KÁLDOR ILKA Nem csináltam semmit!
HOPPY ZARÁND Hozzá ne nyúljon, apuka!
KÁLDOR ILKA Én még ártatlan vagyok!
ORSÓS Késő, lánycigány! Késő!
ÜGYÉSZ Fontos tényként hagy jegyezzem meg, hogy az elfogyasztott
Csordás és a fogyasztó cigányok közti szembesítés
bebizonyosodott. Mondja, Csordás úr, tudom, hogy
nehéz róla beszélni és nem is könnyű. Mégis fel kell tennem
a kérdést: látta-e valaki, amikor önt megették?
CSORDÁS ZOLTÁN Sajnos, kérem, látták... nem élem túl ezt
a szégyent... Egyetlen barátom, a Kopasz Imre látott megevődni
engem... Kérem, bíró úr, nincs rá szó, amely leírhatná,
mennyire fájt, amikor csak ettek, ettek...
ÜGYÉSZ Köszönjük, Csordás úr. Öné a tanú, ügyvéd úr. Fogadja
szeretettel.
ÜGYVÉD Köszönöm. Nézze, Csordás úr - ön itt áll előttünk.
CSORDÁS ZOLTÁN Igen, kérem.
ÜGYVÉD Ugyanakkor azt állítja, hogy megették.
CSORDÁS ZOLTÁN Nem hazudhatok, kérem.
ÜGYVÉD Nem lát itt valami ellentmondást?
CSORDÁS ZOLTÁN Nem.
ÜGYVÉD Bíró úr, nem furcsa ez?
BÍRÓ De.
ÜGYVÉD Köszönöm, bíró úr. Nincs több kérdésem.
ORSÓS Szoruljék a perifériára, Zoltán!
CSORDÁS ZOLTÁN Törültek a szájuk széléről lefele...
MAKÁR FERENC A vád szólítja Kopasz Imre tanút szólítom.
(csingiling)
ORSÓS Kopasz Imre, vonuljék a centrumba!
KOPASZ IMRE Kopasz Imre? Az én vagyok, ha Kopasz Imrét
tetszett gondolni. Lemegyek.
MAGYAROK Hoppy! Dehogy Kopasz Imre...
ZSIGNÁR Hoppy bácsi!
HOPPY ZARÁND Hoppy Lőrincnek tetszik lenni, apuka!
KOPASZ IMRE Fogjad, édes fiam, vigyázz rá! (a kürt) Őrizd a
magasba, ha nem jönnék vissza a harcmezővel! Ha Kopasz
Imrét hallok, nekem mennem kell. Kopasz Imrét mondtak,
itt vagyok.
BÍRÓ Ön tehát valóban Kopasz Imre borzárjegyellenőr, lakik
9434, Sukoró, Váci Mihály tér 9.?
KOPASZ IMRE Kopasz Imre vagyok, kérem. De nem ez a nevem.
A nevem Lőrinc. Hoppy Lőrinc. Nemes krasznahorkai
Hoppy Lőrinc, de csak 1769. október 17-e óta.
ÜGYÉSZ Felhívom a bíró úr és a tisztelt esküdtszék figyelmét,
hogy Kopasz Imre elhoppylőrincesedése és Csordás
Zoltán cigányok általi elfogyasztása olyannyira egy napra
esik, hogy egy helyen is történt! (magyarok fölzördülnek)
Ugye nem járok messze az igazsággal, kedves Lőrinc?
KOPASZ IMRE Távolról sem, ügyész úr.
ORSÓS Esküszik, hogy forrásból, tiszta forrásból és csak tiszta
forrásból?
KOPASZ IMRE Karcsú lábam nem lép tűzhely hamujába.
(Gyorsíró darál)
ÜGYÉSZ Kedves Imre, szólíthatom Lőrincnek?
KOPASZ IMRE Szíve joga, ügyész úr. De Károlynak semmiképp.
ÜGYÉSZ Isten őrizzen.
KARCSI BÁCSI Mi a baj a Károllyal?
ORSÓS Hé, hé! Cigány!
BÍRÓ Helló, helló!
ÜGYÉSZ Kedves Lőrinc! Elmesélné nekünk a saját szavaival
vagy akár az enyémmel is, hogy mi történt?
KOPASZ IMRE Kérem, én azt láttam, hogy a barátomat, Csordás
Zoltánt megeszi egy cigányokból álló csürhelék.
ÜGYÉSZ Kedves Lőrinc, felismeri a cigányokat ott, a cigányok
között?
KOPASZ IMRE Igen, kérem. Ők voltak azok. Pitymallatkor látom
őket stampedli által aszútörkölypálinkát fogyasztani,
de akkor már hozták is a Zolit. Sivalkodott szegény Zoli,
de lefogták őt, és nagykés, bíró úr, nagykés... (elcsuklik) A
drága vérét fölfogták egy kék vájdlingba, és hagymával
dinsztelve megették, de mielőtt annyit mondhattam volna,
jegybanki alapkamat. (a terem fölmorajlik) A fülét... a
gyönyörű fülét tűzön megpirítva rágcsálták... aztán gázpalackkal
leégették a szőrét és hát igen, a bajuszát... ó, az
a szag, az a szag... és akkor a lábánál fogván föllógattátok
a Zolit! És kettéhasítottátok! (szemét törli) A máját
megreszteltétek és vesevelő! És hát kérem... rizibizi...
(zokog) Amikor kitépték és megették a dobogó szívét,
még élt a Zoli. Odahajolt hozzám citrommal a szájában, és
azt suttogta: egyetlen barátom, Kopasz Imre, állj értem
bosszút. (az égre néz, mint a gránit) És akkor én megfogadtam,
hogy ne legyen a nevem Kopasz Imre.
ÜGYÉSZ Köszönjük Hoppy Lőrincnek Kopasz Imre szívbemarkoló
szavait. Az eset annyira egyértelmű, hogy a vád visszavonul.
Nincs több kérdésem! Öné a tanú, ügyvéd úr...
ÜGYVÉD Tisztelt Hoppy úr! Ön tehát azt állítja, hogy bizonyosan
látta, amint a cigányok megették az itt jelen levő
Csordás urat?
KOPASZ IMRE Igen.
ÜGYVÉD Ha olyan közel állt az eseményhez, hogy saját szemével
látta, amint embert esznek, miként lehet az, hogy
önt nem ették meg?
KOPASZ IMRE Ezt azért ilyen direkte nem mondanám, ügyvéd
úr. Nekem is megették az egyik karomat.
ÜGYVÉD Hogyhogy csak a karját?
KOPASZ IMRE Szerencsém volt, kérem. Már jóllaktak a Zolival.
Ugye, Zoli? Én személy szerint meg is bocsátanék nekik,
de azt azért nem akarhatom, hogy ez más rendes magyar
emberrel is előforduljon.
ÜGYVÉD És melyik karját ették meg?
KOPASZ IMRE Ezt, kérem.
ÜGYVÉD Megették? Ezt? Amelyiket itt fogom a kezemmel?
KOPASZ IMRE Igen, kérem.
ÜGYVÉD Hát lehetséges ez?
KOPASZ IMRE Magam is csodálkozom rajta, ügyvéd úr. Valami
baj van, ügyvéd úr? Segíthetek?
ÜGYVÉD Bíró úr...
BÍRÓ Furcsa világban élünk.
ÜGYVÉD Igen.
KARCSI BÁCSI Ne keseregjen, ügyvéd úr! Nincs még veszve
minden!
ORSÓS Hoppy Lőrinc, néhai Kopasz Imre, szoruljék a perifériára!
(csingilingi, Gyorsíró darál)
BÍRÓ Ügyész úr?
ÜGYÉSZ Bíró úr! Hallottuk a tanúk szavait. Arra kérem, makacs
tagadásuk folytán rendelje el a vádlottak legmagasabb,
narancssárga hetedik fokozatú nyílt színi kínvallatását!
Köszönöm!
ORSÓS Hű, a hét az nagyon sok!
FRANYÓ Narancssárgát a cigánynak! (Hoppy kürtöl)
BÍRÓ Csak ha az ügyvéd úr beleegyezik.
ÜGYVÉD Kínvallatás, bíró úr? Nevetséges! Védenceim legkínosabb
kínvallatás során sem fognak mást mondani. Kínozzák
meg őket nyugodtan!
LAKATOS Hé, ne menjen bele, ügyvéd úr!
ÜGYVÉD Nem én, maguk!
KARCSI BÁCSI Kérem, én Kolompár Károly vagyok...
ORSÓS Fogja már be azt a cigány száját!
ÜGYVÉD Ne hozzanak rám szégyent, Kolompár!
BÍRÓ A vádlottak narancssárga hetedik fokozatú nyílt színi
kínvallatását elrendelem!
Zongora ereszkedik
BELLA Bíró úr, nem lehetne csak a hatos?
BÍRÓ Hát bizony lehetne, de... nem.
JÁNOS Kínozzatok halálra!
BÍRÓ Narancssárga hetes.
ZONGORAMŰVÉSZNŐ Arnold Schönberg: Zongoraszvit, opus 25.
Zongoraszvit, Opus 25 - iszony
BÍRÓ A kínvallatást eredménytelennek nyilvánítom.
Zongora emelkedik, a Zongoraművésznő zokog
ÜGYVÉD Narancssárga hetes, ügyész úr?
ÜGYÉSZ Így is jó. Legyen kedves!
Gyerekek törvényszolgák által jőnek
CIGÁNYOK Palkó! Katica! Ilike! Józsika! Vince... Antika...
Valika!
BERTA Jakab!
JÁNOS Én voltam! Bevallom! Én ettem meg Csordás Zoltánt!
LAKATOS Ne hallgasson rá, bíró úr, én ettem meg!
ZSÓFIA Én szúrtam a nyakába a kést, csak az Antikát ne tessék
bántani!
CIGÁNYOK Én is megettem! Megettük, bíró úr! Én is megettem!
KARCSI BÁCSI Én ettem meg, bíró úr, magát!
BÍRÓ Hát te voltál, Kolompár? (gyerekek ki)
ÜGYÉSZ Bíró úr, tisztelt esküdtszék! A vád minden pontban
és vesszőben igazolva látja állításait. Kérem a beismerő
vallomást súlyosbító körülménnyel értékelni.
BÍRÓ Ügyvéd úr?
ÜGYVÉD Igen?
BÍRÓ Védőbeszéd?
ÜGYVÉD Természetesen. Tisztelt bíróság, tisztelt esküdtek!
A világon nincs oly szigorú ítélet, amely eléggé büntetné
védenceimet. Enyhítő körülményként kérem figyelemként
értékelni antiszociális, bűnöző életmódjukat, optikailag
mélyenszántó bőrszínüket, fajhigiéniailag szennyezett
génállományukat, primitív személyiségüket, valamint
egyetemes műveletlenségüket.
LAKATOS Köszönjük, ügyvéd úr!
BÍRÓ Felkérem az esküdtszéket, hozza meg egyértelmű döntését!
GYORSÍRÓ Még nem alakítottuk...
BÍRÓ Ne motyogjon!
GYORSÍRÓ Még nem alakítottuk meg az esküdtszéket.
BÍRÓ Nagy ügy. Ki szerint bűnösek a bűnösök?
MAGYAROK (teljes egyetértés)
BERTA Ügyvéd úr!
ÜGYVÉD Miért kellett embert enni?
BÍRÓ Nahát, maguk voltak az esküdtszék. Tehát bűnös. Kolompár,
akar élni az utolsó szó jogán?
KARCSI BÁCSI Hát... az... a...
BÍRÓ Tanulságos volt, Kolompár.
ORSÓS Ítélethirdetés! Mindenki álljék föl! Kivéve bíró uramat.
BÍRÓ Nem, nem, ilyenkor én is föl szoktam állni. A Magyar
Szent Korona Függő Bírósága a bűnösöket bűnösnek találta
bűnös módon, hirtelen eltervelt szántszándékkal, aljas
nyereségvágyból evés általi többrendbeli visszaesőként elkövetett
emberölésben, a többség folyamatos és sanda kirekesztésében,
etnikai tisztogatásban és takarításban, hiszen
azért fogyasztották el az itt jelen lévő Csordás Zoltánt,
és a bal karját fájdalmasan hiányló Kopasz Imre bal
karját, mert nem cigány, hanem magyar emberek. Ezért -
és másért is, amivel most nem rabolnám az időt - az itt
felsorakozott cigányokat, valamint távollétében az összes
többi cigányt halálra ítéli. A halál neme elevenen való teljes
és részleges megnyúzatás. Az ítélet közhangulat által
azonnal végrehajtandó, ellene az ügyvéd úr fellebbezést
nyújthat be hozzám az ítélet végrehajtását követő nyolc
munkanapon belül.
MAGYAROK Megnyúzni!
Nyúznak - a hegedűst - sír: zene
HOPPY ZARÁND Nyisd ki a szemed! Nyisd ki a szemed!
Belelépnek a hegedűbe
Borotva
Fogó
HOPPY ZARÁND Fogod?
Bőr lereccsen - csönd
KARCSI BÁCSI Hát ilyen a bőrünk. Szép... A völgyet Szlovákiában
ma is Nyúzóvölgynek hívják. A kort pedig a felvilágosodás
korának nevezték el.

8. jelenet. www.nemvoltciganyirtas.hu

EMESE Teréz néni! Teréz néni!
ERZSÉBET Tessék szépen fölkelni anyukának! Magának szólítják
harmadszor!
TERÉZ NÉNI Ó, de jó, hogy fölébresztettél, szép menyem.
EMESE Teréz néni, visszaadnánk a kölcsönhálózsákot. Igen
röstellem, de összegyűrődött.
TERÉZ NÉNI Nem baj, majd Árpád fiam borotvaélesre vasalja
az élét. Ugye, Árpád?
ÁRPÁD Lehet vasalni?
ERZSÉBET Pihenj még egy csöppet, férjecském...
ÁRPÁD Nem lehet azt, angyalom, ha azt hallom, vasalás, kipattan
a szemem.
EMESE Teréz néni! Nem tudna kölcsönadni egy nadrágot?
TERÉZ NÉNI Dehogynem! Lássuk, melyiken akad meg a csillogó
szemed? Csőhalász, párhuzamtrapéz, forrótérd, kertészrépa?
EMESE Jaj, egyik jobban tetszik, mint a másik!
ÁRPÁD Mert még nem látta az én karénekes öltönyömet! Adja
oda neki, édesanyám!
GYURIKÁM Karcsi bácsi? Alszani tetszik?
ZSÓFIA Ne verd föl, Gyurikám...
TERÉZ NÉNI Jó lesz, édes gyerekem?
JÁNOS Jó lesz, Teréz néni.
BERTA Álmodban fésülködsz, Zolika? Felversz mindenkit!
ZOLIKA Jaj, édesanyám, azt álmodtam, hogy robotpilótakeksz
vagyok...
BERTA Szegénykém! Már megint?
MELINDA Jól aludtál, Lóránt?
LÓRÁNT (hangszer)
VINCE 683... 684... 685...
GYURIKÁM Karcsi bácsi, alszani tetszik? Mert ha nem, akkor
jó reggelt, már délután van!
KARCSI BÁCSI György! György! Te fényes nappal felébresztesz
álmából egy alvó embert felébreszteni bűn!
ZSÓFIA Csak fölverted, Gyurikám!
ZOLIKA Kezit csókolom... felébredt ám a Karcsi bácsi is!
ERZSÉBET Zoltán, ha meg nem sértelek...
ZOLIKA Ja, nem! Dehogyis... sőt!
GYURIKÁM Karcsi bácsi, én is úgy aludtam ám, mint a tej,
amikor rosszul alszik. Nem a legjobb helyet találtuk az éjjel.
El tetszik fogadni egy kávét?
MIND Kávé...
IMOLA Ez Kant, az Immanuel! Nem lehet letenni!
VINCE Nem?
IMOLA Nem.
VINCE Akkor add ide! (letenné) Tényleg!
IMOLA Ugye, Vince? Ugye?
GYURIKÁM Leányok s ifjak, a kávéfőzőt is én rakjam össze?
TERÉZ NÉNI Mekkorát hibáztam! Erzsébetem, máris hozom
az idegőrlőt... (Zolika)
JULISKA Vetésforgó...
IMOLA Érfaltágító...
ZSÓFIA Önmegvalósító...
MELINDA Citoplazma...
EMESE Multifilter...
KARCSI BÁCSI Erzsébetem, ne csavard! Pattintsd!
ERZSÉBET Hú, majdnem csavartam...
ZSÓFIA A lényeg az, hogy pattintottad.
ERZSÉBET Defibrillátor?
MELINDA Nálam.
ZSÓFIA Hitoktató.
GYURIKÁM Ó, be ügyesen csinálják...
LONCI Mikor fogok én ilyen szervezetten részt venni, édesapám?
BERTA Bajkeverő.
ERZSÉBET Lélekemelő?
ÁRPÁD Igen, ma én vagyok.
ERZSÉBET Kapcsolok! (bekapcsolja Zolikát)
JULISKA Na? Na?
ZOLIKA Percek kérdése... Nem szeretem, ha néznek közben!
Nem kell nekem mindent szeretni...
VINCE Hát ez a Kant! "Fölöttünk a csillagos ég, bennünk az erkölcsi
parancsok." Miről beszél ez?
GYURIKÁM Most komolyan! Rómában ott alhatunk akármikor,
akárhol, a Fórum közepén, de Jeruzsálemből elzavarnak?
Éjnek évadján, ráadásul a Szemét Kapun? Jeruzsálem!
Rontjuk nekik a statisztikát! Rasszisták ezek mind!
TERÉZ NÉNI Rasszisták... és akkor mi van?
GYURIKÁM Rasszisták! Rasszisták! Rasszista az egész világ!
MELINDA Most jössz, Gyuri?
GYURIKÁM Tudja, mit olvastam az interneten múlt pénteken?
Hogy soha senki nem gyilkolászott minket, cigányokat!
Hogy nem volt cigányirtás!
MIND Ne...
GYURIKÁM De! www.nemvoltciganyirtas.hu!
JULISKA Igen, igen... itt van, hogy rohadjanak meg...
GYURIKÁM Nem volt? Mert akkor most feltennék egy sovány
kérdést: hol az apám? Hol az anyám?
VINCE Gyurikám, nekem is a kis Klárikámat... alig múlt három...
GYURIKÁM Hol a nővérem? Hol az öcsém? Hol vannak az
unokatestvéreim?
IMOLA Miért, az én anyámat nem?
GYURIKÁM Hol a nagyapám? Hol van a kis Zolika, akit úgy
utáltam?
LONCI A kis Zolika ott működik rendeltetésszerűen...
ZOLIKA Jaj, dehogynem... Pedig engem is hogy...
GYURIKÁM Akkor a kis Zolika ott működik! De hol vannak a
többiek? Hol?
ZSÓFIA Ne kiabálj, Gyurikám, az Isten szerelmére...
GYURIKÁM Még nem kiabálok, még csak kérdezek. Így: miért
ver minket az Úristen? Azért ez meg volt kérdezve, nem?
LONCI Meg, édesapám, meg...
GYURIKÁM Karcsi bácsi! Karcsi bácsi! Miért ver minket az Úristen?
KARCSI BÁCSI György... Nap - süt? Szél - fúj? Kávé - kész...
GYURIKÁM Kész a kávé? Bertuskám, hol késik a kávé?
BERTA Zolika, megalszik a bunda a szádban!
Kávézene, kávétánc - CD 3
BERTA Kész a kávé!
ZOLIKA Mi? Ja! Persze, persze. Kész a kávé! Éppen mondani
akartam... (kávéosztás) Na? Milyen? Milyen?
VINCE Hű, de innék egy kávét én is, de ez a Kant, ezt nem lehet
letenni...
MELINDA Majd én megiszom neked, Vince, jó?
KARCSI BÁCSI Legyen mindenkinek ilyen béke és szeretet jegyében
összekulcsolódó, aranyló szép délutánja...

9. jelenet. Közönséges Coffea Arabica

PROSCENIUM Ezek már megint itt vannak!
ZSÓFIA Ezek már megint itt vannak!
CORTINA Az eszem megáll!
ZSÓFIA Az eszem megáll!
LÓRÁNT (hegedű)
MELINDA Jól van, Lóránt, látom én is!
CORTINA Maguk meg mit keresnek itt most és mindörökké?
PROSCENIUM Azonnal tűnjenek el innen és máshonnan is!
CORTINA Azonnal hagyják el a kordonnal kijelölt szalagkorlátot!
Államilag lebonyolított kivégzés lesz!
BERTA Kivégzés? Kié?
PROSCENIUM Ha nem sietnek, a maguké!
LÓRÁNT (hegedű)
PROSCENIUM Mi van? Mi van? (nevelné)
TÖBBEN Nem úgy gondolta!
KARCSI BÁCSI Drága jó vitéz urak, hát mi ismerjük egymást!
Az éjjel futottunk össze Jeruzsálemben!
ZSÓFIA Még szépen el is tetszettek beszélgetni velünk! Arról
tetszett velem társalogni, kotorj a tetves fajtádba innen,
te mocskos cigány!
CORTINA Tényleg... Ön volt az, asszonyom! Azt kiabálta,
hogy ne üssön, ne üssön, édes tábornok úr! De olyan furcsa,
sivalkodós hangon.
ZSÓFIA De meg se tetszett hallani.
CORTINA Munka közben nem szeretek figyelni.
KARCSI BÁCSI Nekem meg egy vasdoronggal tetszett ütni a
hátam, itt, közvetlenül mögöttem.
CORTINA Igen, igen... Mi a kérdés?
KARCSI BÁCSI A kérdés? Hogy vitéz urak, nem fogyasztanának
el egy kávét, ha nem is a körünkben, de addig is?
CORTINA Mit?
CIGÁNYOK Kávét.
LÓRÁNT (hegedű)
MELINDA Bízd a Karcsi bácsira!
PROSCENIUM Kávé? Mi az? Az a... kávé.
CIGÁNYOK Óóóóó...
KARCSI BÁCSI A kávé, vitéz úr, egy folyékony ital.
GYURIKÁM Nemcsak, hogy folyékony, de barna is.
JÁNOS Úgy barna, hogy fekete.
ZSÓFIA Barna vagy fekete, de mindenképpen forró.
EMESE Hacsak nem jeges.
LONCI És hát bizony, keserű.
ERZSÉBET Hacsak nem cukor meg méz, mert akkor édességesen
édes. (odaadja a saját kávéját az egyik katonának)
KARCSI BÁCSI Nézze csak, ilyen buta kis magokból készül...
CORTINA Ez? Ebből?
KARCSI BÁCSI Igen, a kávécserje, a közönséges Coffea
Arabica... Gondos kezek, óvó tekintetek, józan erőfeszítés...
De a legfontosabb a szeretet. A frissen pörkölt kávét
pedig ledaráljuk.
LONCI Daráljuk, bizony, vitéz urak! Így!
KARCSI BÁCSI Vannak elvetemült lelkek, akik vákuumcsomagolásban
veszik a kávét nagy hangárokban, ők más aljasságra
is képesek. Elég, ha annyit mondok: neszkafé. (cigányok
pusztulnak) De mi kizárólag frissen pörkölt kávéból.
GYURIKÁM És utána megfőzzük.
CORTINA Főzik?
PROSCENIUM A szenes, égett, darált magot?
KARCSI BÁCSI A főzni igét általános értelemben kívántuk
használni, vitéz úr. Igazából forró gőzt préselünk át a
darálmányon ezzel az okos... ezzel a szerkezettel.
ZOLIKA Attól lesz olyan, mint a lórúgás. Lórúgás. Amikor a ló
rúg. A ló az egy...
KARCSI BÁCSI Ő a mi Zoltánunk.
CORTINA Ó, hát maguknak is van egy... (rápillant
Prosceniumra)
KARCSI BÁCSI Zoltán, ha meg nem sértlek...
ZOLIKA Nem, dehogy, sőt... Köszönöm, Karcsi bácsi.
GYURIKÁM Húzza csak le, vitéz úr! Ha ezt megissza, egy napig
a dárda viszi magát.
KARCSI BÁCSI Koronázzuk meg két kultúra felhőtlen találkozását!

10. jelenet. Egy szög

CENTURIO Katonák!
CIGÁNYOK Kezit csókolom... Jó napot kívánok...
CENTURIO Katonák! Mit keresnek civilek a végrehajtandó
célterületen illetéktelennek tartózkodni tilos?
CORTINA Centurio, Aemilius Lupidus Cortina őszintén jelzem,
ezen cigányok itt táborozván Marcus Zoltanus Proscenium
bajtársammal kényszerítjük őket a távozás mezejére bírni.
PROSCENIUM Nem akarnak menni.
CENTURIO Nem? Miért nem?
PROSCENIUM Nem tudom. Megkérdezzem őket?
CIGÁNYOK Ne! Megyünk! Már megyünk! (kávé elfogy)
ZSÓFIA Már el is késtünk...
PISTA Porzik az út!
JÁNOS Itt se voltunk.
IMOLA Köd előttünk!
KARCSI BÁCSI Mi rég elmentünk volna, de hát a porcelán...
CENTURIO Igyák már meg! (Cortináék megisszák, lábméretük
kettővel csökken)
KARCSI BÁCSI Hát, gyerekeim... odébb egy házzal...
ZSÓFIA Végül is... nem volt itt olyan rossz.
Indulnának - zsidók jőnek
MÁRIA Kik ezek a népek, fiam?
BEN GNUNROH Igaza van! Cigányokról nem volt szó!
JÁNOS Ki a cigány?
DEBÓRA SARIM Például maga!
JULISKA Cigány vagy, János.
JÁNOS Az vagyok. És?
RABBI Fokozottan ügyeljünk értéktárgyainkra!
GYURIKÁM Ez diszkrimináció! Rasszisták! Rasszisták! Hát erről
beszéltem!
ÁRPÁD Hát ezért vasaltam, édesanyám?
KARCSI BÁCSI Tessék!
ERZSÉBET Akinek nem vasalt inge, fel se veszi.
CENTURIO Na, a cigányok elhúznak innen! Maguk meg tekintettel
vannak mások ingerlékenységére!
BEN GNUNROH De hát cigányok!
MÓSE JEHUDA Csak rájuk kell nézni.
BEN GNUNROH Minek rájuk nézni? Cigányok!
MUNDEK CEFAT Láttam én már cigányt, pont úgy néztek ki,
mint ezek.
BEN GNUNROH Ne nézzen rájuk, édes Mária asszony!
VINCE Mi van? Mi van?
KARCSI BÁCSI Hol marad az egészséges önkontroll, Vince?
JÁNOS Megvesznek minket kilóra!
PISTA És kimérnek dekára!
GAT RIMON Na, ott vegytisztán megfigyelhető a fajtiszta antiszemitizmus!
RABBI Legyen szíves intézkedni!
BEN GNUNROH Mit legyen szíves? Követeljük! Csinálj már valamit,
te szerencsétlen!
MELINDA Mi voltunk itt előbb!
RUTH ROTNAK Mi már akkor itt voltunk, amikor te még Indiában
söpörted a tehenet!
CENTURIO Felszólítom önöket az uszítás felkeltésére alkalmas
kifejezések fokozott betartására!
ÁRPÁD De hát zsidók!
JÁNOS Csak rájuk kell nézni!
MELINDA Napestig nézegethetjük őket, akkor is csak zsidók
maradnak!
JÉZUS Mert a hol a dög, oda gyűlnek a keselyűk...
CONFLICTUS Na, hát ezért vagy ott, ahol vagy. (saller)
ZEV MOGRABI Kövezzük meg kővel!
BEN GNUNROH Célozzatok hangyapontossággal, testvérek!
Jézus elesik, a kereszt a Centurio lábára hull
CENTURIO Az apád jó istenit, az anyád ne sirasson...
JÉZUS Bocsánat, kereszttel vagyok...
MÁRIA Ne beszélj, kisfiam, az isten áldjon meg!
CORTINA Mit hempereg itt? Vegye már föl azt a keresztet, és
álljon vissza a helyére!
GYURIKÁM Nehogy már egy kalap alatt áruljál minket a zsidókkal!
Igen, igen, te!
JÁNOS Azt hiszed, mert zsidó vagy, már beleugathatsz? Lerúgom
a fejedről a drótkerítést!
ZSÓFIA Majd egy bűnöző fogja megmondani, hogy mi legyen!
Te, hippi!
JÁNOS Hippi is vagy? (ugrik)
CENTURIO (dühödten deszkára rövidít) Itt nem lehet randalírozni!
Itt Nem lehet Randalírozn... I! Itt nem lehet randalírozni!
(INRI - mutatja zaklatottan)
RABBI Testvéreim, hallgassatok a centurióra! Az Úr kiválasztott
népe vagyunk!
CIGÁNYOK Karcsi bácsi! Azt mondják, ők a kiválasztottak!
KARCSI BÁCSI Tudod, ki a kiválasztott? A szakállas nénikéd,
aki negyven évig homokszörfözött a sivatagban! Mi vagyunk
a kiválasztottak!
RABBI Nekünk írásunk van rólaaaaaaa... (dől a kőtáblával, de
megtámasztják)
KARCSI BÁCSI Naponta kávézom vele, de még soha nem láttam
írni! Mi vagyunk a kiválasztottak! (zaj) Te, ugye nem
nekik is azt mondtad, hogy ők a kiválasztottak! Erről még
beszélünk!
CENTURIO Rajcsúrozzanak csak! Rajcsúrozzanak, de akkor
nem lesz kivégzés.
JÉZUS Ha nincs kivégzés, nem lesz megváltás sem.
MUNDEK CEFAT Mi az, hogy nem lesz kivégzés?
CENTURIO Az az, hogy nem lesz kivégzés.
RABBI Aaaaaaaaaaaaaaa... (elesik kőtáblástul)
GAT RIMON Igaza van a rabbinak! Magának ehhez nincs joga!
CENTURIO Nincs, de nem lesz kivégzés!
ZSÓFIA Legalább egyszer nem kapják meg, amit akarnak!
MUNDEK CEFAT Olyan isten nincs! Meg lett ígérve!
JÁNOS Azért nem végzik ki, mert zsidó?
GYURIKÁM Ha cigány lenne, már nem élne!
CENTURIO Nem élne persze, de akkor sincs kivégzés! Falra
mászok maguktól, egyistenhívőktől! Tessék szépen kibékülni.
GAT RIMON Az én szívemben nincs harag.
CENTURIO Ha nincs, nincs. Akkor is tessék kibékülni. (csend)
Katonák, levonulunk. Nincs kivégzés!
RABBI Ne tessék elmenni!
BEN GNUNROH Ezen nem múlhat...
GAT RIMON Békülünk már szépen!
CENTURIO Nem látom. Nem hallom.
ZEV MOGRABI (békül) Legalább bennünk, kisebbségekben legyen
egy kis nagyság.
ZSÓFI Legyen.
RUTH ROTNAK Csináljunk egy jó kis ismerkedési estet!
RABBI Soha! Csak azt mondták, hogy béküljünk ki.
CENTURIO Köszönöm.
MUNDEK CEFAT A kivégzés az egyetlen szórakozásunk... ne
tegyenek keresztbe... (az elítéltre pillant) bocsánat...
(helyremászolyog)
BEN GNUNROH Cigány testvéreim! Hogy fajulhat idáig az előítélet?
Ugye nem!
LÓRÁNT (hegedű)
MELINDA Akkor is, Lóránt.
BEN GNUNROH Bármikor megcsinálom egy zsák krumplicukorral
is...
RABBI Vigyázz, jön.
CENTURIO Kisasszony?
MUNDEK CEFAT De hát ő még...
ZEV MOGRABI De hát ő már...
DEBÓRA SARIM Ázsia és Európa országaiban szétszóródva
élő, sötétes bőrű, sötét hajú, indiai eredetű, mandulaszemű
nép... Miért ne?
Jánost elnyeli az örvény - csók
JULISKA János... Nincs ebben ennyi...
DEBÓRA SARIM Dehogynem...
CENTURIO Nem! Tessék megcsinálni még egyszer! Azt mondja,
őszinte volt...
János jőne ismét, ám Emese betakarja őt - a cigánylány szembenéz,
mint a jég
DEBÓRA SARIM Ázsia és Európa országaiban szétszóródva
élő, sötétes bőrű, sötét hajú, indiai eredetű, mandulaszemű
nép... Miért ne?
Emese is olvad - szinte csók, de János leragasztja - Emese borul
ERZSÉBET Én elhittem...
CENTURIO Mert nem ért hozzá! (Debórához) Menjen a helyére.
Menjen már! Ne is lássam!
TERÉZ NÉNI Cigányok! Ne szerezzünk sokkal inkább vígságos
örömet az egész zsidó népnek, mint olyannak?
ÁRPÁD Édesanyám, maga egy szent lélek!
CIGÁNYOK Karcsi bácsi?
KARCSI BÁCSI Gyerekeim, én Kolompár Károly vagyok...
GYURIKÁM Igaza van, Karcsi bácsi!
CIGÁNYOK Kibékülünk! Kibékülünk!
CENTURIO Ugye, hogy tudnak, ha nagyon akarnak tudni
akarni? Jó, maguk itt maradhatnak.
CIGÁNYOK Köszönjük szépen!
CENTURIO És lesz kivégzés!
ZSIDÓK Köszönjük szépen!
BEN GNUNROH Ez természetes.
CENTURIO De ezt az oktalan torzsalkodást meg ne lássam
még egyszer! Ismerem magukat! Katonák! Kivégzéshez!
CORTINA Álljon már föl, ember! Mit gugyul ott?
Jézust, mintha csak oltásnál, fertőtlenítik - orvosi alkalmassági
CORTINA Alkalmas.
CIGÁNYOK Karcsi bácsi...
KARCSI BÁCSI Rómaiak...
CORTINA Alkalmas.
KARCSI BÁCSI Sz-sz... Hát te mit csináltál, testvér?
CONFLICTUS Ne beszéljen az elítélthez!
KARCSI BÁCSI Úgyis meghal, hát nem szólhatok hozzá emberileg
egy-két szót?
CONFLICTUS Nem. Eleget szenvedett.
GYURIKÁM Elnézést kérek, uram, de miért végzik ki ezt az
embert?
GAT RIMON Ez a dolguk.
CENTURIO Mi köze hozzá?
GYURIKÁM Valóban. Ugyanakkor minden embernek vele született
joga van az életre.
RABBI Mit mond az írás?
MÓSE JEHUDA Szemet szemért!
GAT RIMON Ennek már megváltás a halál!
BEN GNUNROH Értse meg, kérem, nekünk példát kell statuálnunk!
GYURIKÁM Senkit sem lehet életétől önkényesen megfosztani.
RABBI Akkor mostantól mindent szabad! Ugye?
CENTURIO Hallom ám! Hallom!
GAT RIMON A rabbi volt!
CENTURIO Na, idefigyelj, te jogász, igen, igen, te! Én nem
szeretlek téged, és mégis rendes leszek hozzád. Akarsz
keresni egy ezüstöt?
GYURIKÁM Hát hogyne akarnék, drága jó vezérőrnagy úr!
Akár kettőt is.
CENTURIO Tudsz szögelni?
GYURIKÁM Igen! Úgy szögelek, mint az Isten.
JÉZUS Isten nevét szádra hiába...
Megütik, elesik - megrúgják, lefekszik
CENTURIO Fogod a kalapácsot, beversz egy szöget, és kapsz
érte egy kerek, csillogó ezüstöt.
GYURIKÁM Egy ezüstöt? Hé! Hallottátok?
BERTA Most komolyan dolgozni fogsz?
VINCE Délután? Mi vagy te?
TERÉZ NÉNI Dolgozzál csak! Te, újcigány!
JÁNOS Te... hígcigány!
GYURIKÁM Igen! Dolgozni fogok! Római katonák, cigány véreim!
ZEV MOGRABI És mi?
BEN GNUNROH És én?
GAT RIMON És ő?
MUNDEK CEFAT És a rabbi?
GYURIKÁM És igen, ti is, zsidó embertársaim! Egy ezüstért
hogyne dolgoznék!
LONCI Édesapa dolgozni fog!
CENTURIO Na, akkor megállapodtunk.
GYURIKÁM Állj, állj, állj! Azt még nem! Ismerem én ezeket a
trükköket... Először is: hova kell verni a szöget?
CENTURIO Ebbe bele.
GYURIKÁM Kalapács?
CONFLICTUS Persze.
GYURIKÁM Szög?
CONFLICTUS Tessék.
GYURIKÁM Sajnálom, ez egy ezüstért nem megy. Legalább
négy ezüst!
MUNDEK CEFAT Elnézést, mi megcsináljuk ingyen, fejenként
két ezüstért! És akcióban melléillesztünk egyet onnan is!
RABBI Elment az eszed, fiam? És ha belecsúszol a sabbathba?
ZEV MOGRABI Mindjárt lemegy a nap!
Megoszlanak
GYURIKÁM Négy szög, négy ezüst.
CENTURIO Egy kalapács, egy ezüst!
GYURIKÁM Két munkáskéz, két ezüst! Kettő!
CENTURIO Egy!
GYURIKÁM Egy! Egy!
CENTURIO Na jó, fél ezüst.
GYURIKÁM Rendben! (cigányoknak) Láttátok, hogy átvertem?
LONCI Át tetszett verni, apuka...
GYURIKÁM Római... a barom... fél ezüstért...
KARCSI BÁCSI Szögeljél már, nehogy észrevegyék!
GYURIKÁM Ezt tegye el, Karcsi bácsi! (egy szög)
KARCSI BÁCSI Azonnal add vissza, György. György!
Szöggaliba
GYURIKÁM Elnézést... Odarakta a kezét!
CENTURIO És? Üsd bele a szöget.
GYURIKÁM Hogyan? Ott a keze!
CENTURIO Persze. A kezén keresztül.
GYURIKÁM Hogy? Mi? Azt nem!
CENTURIO Megegyeztünk!
GYURIKÁM Meg, de nem ilyesmiben!
CENTURIO Szögelsz, cigány.
GYURIKÁM Nem én! Nem lehet.
BERTA Az fáj neki!
KARCSI BÁCSI Emberbe szöget? Indulunk, György. Add vissza
a négy ezüstöt! Na, odébb egy házzal!
CENTURIO Állítsák meg őket!
PROSCENIUM Nyit! Lép!
CENTURIO Szögelsz, cigány!
GYURIKÁM Nem. (szöget s kalapácsot letesz) Nem ölök embert.
CENTURIO Nem? Miért?
GYURIKÁM Nem tudom.
KARCSI BÁCSI Aki megöl egy embert, az megöli az egész világot.
CENTURIO Gondolja? Felszögeljük ezt is.
CIGÁNYOK Mi az, hogy felszögelik? Miért?
CENTURIO Miért ne? Nehogy már pár tetves cigány mondja
meg, hogy mit csináljak! Keresztet ide!
CORTINA Centurio, jelzem, nem az a baj, hogy lemegy a nap,
mire összefércelünk egy másik keresztet, de csak négy
szöget hoztunk.
CENTURIO Négyet? Miért?
CONFLICTUS Mert csak egy feszítés lett volna lenni. És az
csak négy végtag.
PROSCENIUM És a feszítési szabályzat szerint végtagonként
csak egy szög jár.
GYURIKÁM Hm, hm...
CENTURIO Akkor felkötözzük!
PROSCENIUM Ez nem teljesen szabályos... De célszerű.
CENTURIO Kinél van kötél?
CORTINA Kötél? Ezt hogy érti?
PROSCENIUM Én katona vagyok.
CONFLICTUS Én csak a szögekért voltam felelős.
LESBIA CATHARSIS Nálam mindig szokott lenni, de most van!
CENTURIO Nem baj. Nincs maguknál kötél?
ZEV MOGRABI Kövezzék meg kővel!
BEN GNUNROH Célozzanak hangyapontossággal!
CENTURIO És maguknál?
LONCI Nálam nincs!
ÁRPÁD Mi az a kötél?
CENTURIO Mi? Hogy mi? Hogy mi az a kötél? Majd én megmutatom,
mi az a kötél! Házkutatás!
CIGÁNYOK Segítség! Menjél innen!
JÁNOS Kutassatok csak! Kutassatok halálra!
BERTA Csak a Loncikát ne! (saller)
ZOLIKA Pillanat, pillanat!
GYURIKÁM Ön megsérti a magántulajdonhoz fűződő összes
jogokat is, tételesen... (meggyőzik)
CORTINA Ezt nézzétek! Ez mi?
KARCSI BÁCSI Újraírható kétrétegű DVD lemez. 9.4 gigabyte
információ fér rá. Ezen van összes zenénk és táncunk, ősi
cigány mondáink, egész történelmünk, meséink és a halottaink...
A Centurio eldobja a DVD-t
GAT RIMON Majdnem levágta a rabbi fülét!
CENTURIO Gyerünk, gyerünk, tovább! Álljunk csak meg! Hát ez?
JÁNOS Szigszalag. Ördögien hangzik, de csak a szigetelőszalag
főnévből rövidítettem szerdán. Nagyon rossz vezető,
nem úgy, mint Ön, tábornok úr, és emiatt a fizikai tulajdonsága
miatt elektromos vezetékek szigetelésénél is
használják... Optimális ragasztó hatása döbbenetes szakítószilárdsággal
párosodik, de ezt nem illik nézni, elbírja
egy elefánt is, csomagolásnál kötél helyett, de ezzel szoktuk
vérző sebeinket, sziszegő asszonyainkat, tékozló fiainkat...
CENTURIO Add csak ide!
GYURIKÁM Ne...
CENTURIO De bizony. Felszigszalagozzuk! (tréger ereszkedik)
CIGÁNYOK Nem lehet!
LONCI Édesapám...
BERTA Ne a Gyurit! Istenem, ne! Vezérőrnagy úr! Gyurikám!
JÁNOS Ne haragudj rám, György!
EMESE Megint az a csacsi fejed...
Felszigszalagozzák Györgyöt, emelkedik
GYURIKÁM Hűha... Nézd már... Nem kapok levegőt. Nem
kapok levegőt! Cserébe viszont szép a kilátás.
LONCI Nem kap levegőt!
BERTA Drága jó tábornok úr, vetesse le!
CENTURIO (beszigszalagozza Berta száját) Akkor most egy önként
jelentkező? Mondjuk, maga, szigszalagos!
JÁNOS Tudtam! Ne tessék már... Azt sem tudom, hogy kell
fogni a kalapácsot. Így?
JÉZUS Mondom néked, megismerszik a kalapács...
VINCE Tényleg nem tudja!
KARCSI BÁCSI Nem ért ez hozzá, tábornok úr, nem tanult ez
semmit, hiába mondtuk neki!
PISTA Nincs neki az a manuális...
JÁNOS Azt sem tudom, hogy miért volt elítélve!
CENTURIO Miért, miért?
CORTINA Miért vagy elítélve? Hallod, zsidó?
RABBI Hallom, hallom! Randalírozott a Templomban!
DEBÓRA SARIM Bort hamisított!
ZEV MOGRABI Halat sokszorosított!
MUNDEK CEFAT Meg kenyeret!
BEN GNUNROH Tiltott helyen fürdött!
JÉZUS Nem pontosan így volt...
BEN GNUNROH Ott mászkáltál, öreg!
MÁRIA Miért kellett odamenned, kisfiam!
CORTINA Te kussolsz.
GAT RIMON Megrázta a vargát!
RABBI Meg azt terjeszti magáról, hogy az Isten fia, a Messiás!
MAGDOLNA De hát ő a Messiás!
BEN GNUNROH Édes Magdolna, nem ezért gyűltünk össze.
MÓSE JEHUDA És beszélt!
GAT RIMON De mennyit...
CENTURIO Ennyi elég? (elég) Akkor...?
Kalapács, szög
COTURNUS Fordítva.
JÁNOS Azért ez mégiscsak egy ember, még ha Isten fia is ez
a zsidó.
GYURIKÁM Hülye vagy, Jani? Szögeld már föl! Nem jó itt fönt!
GAT RIMON Akkor most föl lesz szögelve, vagy mégis?
CENTURIO Figyelj, utoljára mondom. Fogd a kalapácsot, és
gyerünk! (nem megy) Fölszigszalagozni! (történik)
CIGÁNYOK Ne tessék!
JÁNOS Meggondoltam magamat, kapitány úr!
CENTURIO Késő, cigány!
VINCE Hát megölik a Janit is! Ne engedjük!
ERZSÉBET Állatok! Rohadt rómaiak!
KARCSI BÁCSI Kérem, én Kolompár Károly vagyok...
BERTA Rasszisták! (csetepaté - esernyő, víz)
JÁNOS (felszigszalagozva - emelkedik) Mi ebben a kilátás,
Gyurikám? Nincs itt semmi, csak táj!
CENTURIO Elnézést, fiatalember, ha meg nem sértem...
ZOLIKA Jaj nem, dehogyis, sőt! Köszönöm szépen!
CENTURIO (fejbe lövi - csönd) Ne idétlenkedjenek már...
CIGÁNYOK Zolika... kicsi Zolika... Karcsi bácsi!...
PISTA Ne nézzél! Ne nézzél!
CENTURIO Na, végre megjött az eszük!
Szög, csont, fa
JÉZUS Az én mennyei atyám megbocsát nektek, bűnösöknek!
JÁNOS De én nem bocsátok meg neki.
JÉZUS Bocsáss meg neki, Uram, nem tudja, mit beszél!
JÁNOS Mi az, hogy nem tudom? Gyere föl! Lebólintsalak?
CENTURIO Gyerünk a két lábat. Mindent külön kell mondani?
Hol a negyedik szög?
CORTINA Hol a negyedik szög?
CONFLICTUS Elnézést, nem láttak egy negyedik szöget valahol?
CENTURIO Oldják meg!
CORTINA Mit oldjunk meg, amikor csak három szög van?
CONFLICTUS Én négy szöget hoztam.
CORTINA Akkor miért van csak három?
CONFLICTUS Csak tudok négyig számolni!
CORTINA Tudnál ötig számolni, most lenne négy.
CONFLICTUS Oldd meg!
CORTINA Oldjam meg, oldjam meg... Oldja meg a cigány!
CONFLICTUS Te meg kalapálj!
Az meg kalapál
CENTURIO Na ugye! (fél ezüst) Na, gyerünk.
Zene - CD 4
RABBI Így járhat mindenki!
GAT RIMON Ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le
azt, jobb néked csonkán bemenned az életre, hogynem
két kézzel menned a gyehennára.
Felállítják a keresztet
JÁNOS Hé, fiúka! Ha tényleg te vagy az Isten fia, szólj már
apádnak, hogy csináljon valamit! Hallasz? Neked ugatok,
majom!
GYURIKÁM Ne bántsd a nyomorultat, János, szenved ő
annyit, mint mi.
JÉZUS Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.
GYURIKÁM Azért ne siessük el. Hátha ma még nem.
Zene
MÁRIA Lásd meg, Uram, és tekintsd meg, kivel cselekedtél
így! Avagy megegyék-e az asszonyok az ő méhüknek gyümölcsét,
dédelgetett kisdedeiket?
Zene
JÉZUS Eli! Eli! Lama sabaktáni!
CENTURIO Mit mondott?
KARCSI BÁCSI Cigányul beszélt.
CENTURIO Azt én is hallottam, de mit mondott?
KARCSI BÁCSI Azt mondta, kérem, mennyivel egyszerűbb lett
volna, ha mind békességesen iszunk egy csésze feketekávét.
Zene
Jézus el
CENTURIO Ennyi.
PROSCENIUM Na, menjünk innen szépen, emberek, nincs itt
semmi látnivaló.
CONFLICTUS Menjenek, menjenek!
ATTIGA Úgyis meg kéne már gyújtani a gyertyákat...
RUTH ROTNAK Szép nap volt a mai...
MUNDEK CEFAT És sűrű.
BEN GNUNROH Centurio, a tanács nevében köszönjük a
szakszerű, ugyanakkor tapintatos kivitelezést.
RABBI Köszönjük, centurio! Nem fogjuk elfelejteni!
BEN GNUNROH Ezt az amatőr, dilettáns bagázst...
RABBI Szöget se hoztak eleget, észrevetted, fiam?
BEN GNUNROH Még jó, hogy az elítélt itt volt.
RABBI Szólj hozzá! Szólj hozzá!
Mennydörgés
MÓSE JEHUDA Én meg nyitva hagytam a konyhában az ablakot...
RABBI Kedves Mária! Vannak bizonyos élethelyzetek, amikor
nem a család a legfontosabb kötelék.
BEN GNUNROH És ezt elsőre nem könnyű belátni.
DEBÓRA SARIM Rabbi... valahogy olyan üresnek érzem magam...
RABBI Hány éves vagy, leányom?
MUNDEK CEFAT Kavics ment a cipőmbe... Rabbi, lehet kivenni
a kavicsot a cipőből sabbathkor?
Elmennek
CENTURIO (a maradék cigányokra) Na... tüntessék el ezeket!
Eltüntetik azokat
CENTURIO Katonák! Gyerekek... sabbath van, mindjárt zárnak
a boltok. Tűnjünk el innen!
Eltűnnek onnan

11. jelenet. Van egy jó ötletem

JÁNOS Te György... Én ezt nagyon unom.
GYURIKÁM János... Tulajdonképpen én is mulattam már jobban.
Kártyázzunk!
JÁNOS Jó! Én osztok, te keversz.
GYURIKÁM Rendben. Óóóóó... Nincs nálam kártya.
JÁNOS A liba szisszenjen rá...
GYURIKÁM Bocs. Figyelj, János! Van egy jó ötletem! Ugorjunk
le!
JÁNOS Hogy ez eddig nem jutott eszembe! Háromra jó lesz?
Egy, kettő, három! (ugranak)
GYURIKÁM Te, nekem nem megy.
JÁNOS Nekem se.
GYURIKÁM Te! Én ide vagyok szigszalagozva!
JÁNOS Lehet, hogy én is? Várj, megnézem! Sajnos igen. Akkor...?
GYURIKÁM Figyelj, van egy jó ötletem! Haljunk meg.
JÁNOS Hű, de jó ötlet, édes Gyurikám! Te, nehogy itt hagyj
engem egyedül! Haljunk meg egyszerre!
GYURIKÁM Nyilván.
JÁNOS Háromra jó lesz?
GYURIKÁM Jó. Szervusz, János...
JÁNOS Szervusz, György... Egy... kettő... há...
GYURIKÁM Inkább négyre.
JÁNOS Ahogy jólesik, György. Akkor négyre? Egy... kettő...
három...
GYURIKÁM Megvan! Megvan! Tudom már! Haljunk meg ötre!
Jó?
JÁNOS Jó. De nem hat vagy például hét vagy más ötnél nagyobb
pozitív egész szám!
GYURIKÁM Hová gondolsz, János! De számolhatok én is...
JÁNOS Egy... kettő... három... négy... öt.
GYURIKÁM Az az öt?
JÁNOS Aha...
A templom kárpitja fölétől aljáig kettéhasad; és a föld megindul
és a vas is.
Második felvonás

1. jelenet. Madáreleség

KARCSI BÁCSI Még mindig itt? Maguk tudják... Azért nem
teljesen így történt. Hazudtunk Önöknek. Ez mindenesetre
nálunk maradt. (a szög) Azóta nálunk van. Hogy pontosan
kinél, az titok. Maguk már otthon vannak bennünk.
Már tudják, mint hagytuk ott Indiát, és azt is tudják, honnan
a szög. Jó, de honnan lettünk mi, cigányok? Na, ezt
még elmesélem Önöknek! Mi cigányok, és kérem, én, Kolompár
Károly, valaha madarak voltunk. Madarak. Nem neveltek
minket semmi mesterségre, szántásra-vetésre, hanem
csak neveltek hegy-völgyet repülni, puszta eget szállni.
Addig barangoltunk, addig-addig, mígnem rétre leltünk,
csoda gazdag rétre, hol végre leszálltunk, addig csipegettünk,
addig tallóztunk, addig-addig, nem tudtunk
fölszállni, elvesztettük magunk a burjánzó réten, nem
tudtunk fölszállni, emberekké lettünk. Emberré változtunk
világ szégyenére.
AZ ÚR Hát te mit csinálsz itt, Károly?
KARCSI BÁCSI Mit csinálnék máshol, Uram? De jó, hogy jöttél...
itt van ez a szög, például, meg fölmerült az a kérdés,
mondjuk másokban persze, hogy miért versz minket, cigányokat?
Tudom, hogy nem érdemlem meg a választ...
AZ ÚR Nem is válaszolok, Károly. Egy szupernóván dolgozom.
Megnézem, lehet-e a Chandrashekar-tömegnél kisebb
csillagokból is szupernóvát csinálni.
KARCSI BÁCSI Ha valakinek, Neked sikerülni fog. És merre
örülhetünk a kis szupernóvának?
AZ ÚR Keresem, Károly, nézem...
KARCSI BÁCSI Nézzed, keressed...
AZ ÚR Azt mondja... Tejút... Naprendszer... Nap! Nahát...
pont a ti Napotok, Károly!
KARCSI BÁCSI A mi Napunk? De nem a Nap! Uram! Nem próbálnád
meg inkább máshol?
A megivott kávé
AZ ÚR Nem rossz ez a mai kávé, Károly.
KARCSI BÁCSI Hát... Uram! Te megittad a kávémat is! Korrekt
ez így, Uram?
AZ ÚR Az Ég áldása rajtad, Károly! Figyeld a szupernóvát!
KARCSI BÁCSI Igyekszem... Ööö... Uram!
AZ ÚR Mi a baj, Károly?
KARCSI BÁCSI Uram! Korrekt ez így?
AZ ÚR Károly, a történelem az élet tanítómestere. Este vagy?
KARCSI BÁCSI Szoktam lenni, Uram... Hát... hallották... A
történelem az élet tanítómestere...

2. jelenet. Játszani is engedd

ZSÓFIA senki nem jár mostanában arra
pókháló van már az ablakon...
ŐRMESTER Állj már meg! Nagyhirtelen tolass vissza!
TIZEDES Miért, én vezetek?
ŐRMESTER Na, szálljunk csak ki! Ne bassza már meg a bigacsiga
meg a batkamanó, mit művel ott az elvtársnő?
ZSÓFIA Ki az?
ŐRMESTER Mi vagyunk!
KÖZRENDŐR Mink.
TIZEDES Ja.
ŐRMESTER Államrendőrség, nem lát a szemétől?
ZSÓFIA Vak vagyok, kérem.
ŐRMESTER Azt mindjárt megvizuáljuk.
Lehúzza a nadrágján a cipzárt, odaáll az asszony elé, mutatja
TIZEDES Fejezze már abba a tevékenység folytatását!
ZSÓFIA Kérem szépen, nem csináltam semmit!
KÖZRENDŐR Azt bárki mondhatja!
ŐRMESTER A tagadás ténye súlyosbító körülménynek minősül,
elvtársnő.
KÖZRENDŐR Súlyosbító körülmény...
ŐRMESTER (cipzárt felhúzván) Vak ez, mint az országút...
ZSÓFIA Már tíz éve!
ŐRMESTER Maga a Népköztársaság vagyonának megcsappantását
kockáztatta.
TIZEDES Láttuk, amit látunk! És ez büntetőjogi következmény
felelősséget von maga után!
ZSÓFIA Én, tetszik tudni, csak a nyulaimnak gyűjtök egy kis
füvet.
ŐRMESTER Közterületen?
TIZEDES Közfüvet?
ŐRMESTER Kímélje csak ide magát az elvtársnő! Tette alkalmas
arra, hogy a Népköztársaság gazdasági erejét aláássa,
illetve a munkásosztály, a dolgozó parasztság és a haladó
értelmiség bizalmától megrendüljön.
KÖZRENDŐR Magára vessen!
ŐRMESTER Jöjjön már ide! Álljon már meg! Hová lesz a séta?
ZSÓFIA Éhesek a szegény nyuszikák, ilyenkor már enni akarnak.
TIZEDES Hová jutna a világ, ha minden éhes enni kapna?
ZSÓFIA A legnagyobb fekete és nyolc és fél kiló, úgy hívják
az unokáim, Batman Szuszi Péter... Tetszik tudni, a nyúl
nem iszik, csak eszik, ezért kell neki a friss fű...
KÖZRENDŐR Kérdezte valaki?
ŐRMESTER Vegyük csak elő a személyazonotossági igazolványokat,
elvtársnő!
KÖZRENDŐR Maga csak úgy tesz, mint aki füvet tép, de közben
füvet lop!
TIZEDES És aki lop, az nem állítja meg az imperalizmus szekerét
a lejtőn.
ŐRMESTER Ejnye, Zsófia, hát most mit csináljunk magával?
ZSÓFIA Tessék engem elengedni, kérem...
TIZEDES Hová jutna a világ, elvtársnő, ha mindenkit elengednénk?
ŐRMESTER Ha a nyulai megeszik a lopás által szerzett füvet,
bűnös nyulak lesznek. Aki megeszi a maga bűnös nyulait,
szintén bűnös lesz. Tehát bűnelőidézésben, bűnben, bűnterjesztésben
és bűnpártolásban is halmozottan bűnös, Zsófia!
ZSÓFIA Igen... igen... igen, de éhesek a nyulaim. Éhesek a nyuszikák!
Szegény kis Ivanhoe Szuszi Péter, főhadnagy úr...
KÖZRENDŐR Elvtárs, érti, elvtársnő, elvtárs! Nincsenek már
urak!
ŐRMESTER A Magyar Népköztársaság törvényei közvetlen
népvagyon esetében azonnali hatályú rögtönítélő statáriumot
írnak elő, ugye, Nándor, és a Btk. paragrafusai szerint
az ítélet... keresem, olvasom, Zsófia... halál.
KÖZRENDŐR Halál...
TIZEDES Golyó által, a tetthely színhelyén.
ZSÓFIA Halál? Elvtársak...
ŐRMESTER Nem tehetek róla, elvtársnő... ide van írva...
ZSÓFIA Igen... igen... Nem csináltam semmit!
KÖZRENDŐR Azt bárki mondhatja!
ZSÓFIA Igazságos rendőr elvtársak, csókolom a kezüket-lábukat,
ne tessék engem bántani. Én csak egy szegény, vak
öregasszony vagyok...
ŐRMESTER Zsófia! Ejnye, elvtársnő...
KÖZRENDŐR Ide kérnénk egy aláírást, elvtársnő...
ZSÓFIA De hát nem tudok írni!
ŐRMESTER Csak írjon három ikszet.
ZSÓFIA De hát vak vagyok!
ŐRMESTER Akkor csak egyet.
TIZEDES Kösd be a szemét!
KÖZRENDŐR Minek? Vak.
ŐRMESTER Alaki előírás. A vak is ember.
TIZEDES Nem minden ember vak, de minden vak ember.
ŐRMESTER Hát.
TIZEDES Haladjunk, elvtársnő... Álljon már meg!
ŐRMESTER Nagyherhényi Kisegítő Rendőrőrs egyes számú
járőrosztaga!
KÉT RENDŐR Jelen!
ŐRMESTER Balra át! Lépés indulj! Lépés állj! Hátra arc! Vigyázz!
Kivégzés... hez!
ZSÓFIA Be vannak zárva... a retesz...
ŐRMESTER Cél! Tűz!
A levegőbe - Zsófia eldől - nevetnek
ŐRMESTER Na, kelj fel, cigány. Tudjuk, hogy nem haltál meg.
De csak azért, mert nem lőttünk le!
TIZEDES Istenem... kár, hogy vak vagy, cigány! Látnod kéne,
hogy milyen pofát vágsz!
ŐRMESTER Na, iszkiri a nyulakhoz!
KÖZRENDŐR Batman Szuszi Péter...
Nevetnek
TIZEDES Apám, ez összehugyozta magát! Beszarok!

3. jelenet. Fél bőrönd

GYULA Megyen a cigány! Csak fél bőrönd személyes holmi!
Csak fél bőrönd!
CSENDŐRÖK Csak fél bőrönd! Fél bőrönd a cigány! Csak fél
bőrönd!
ZSÓFIA Ne haragudjon, Károly...
GYULA Megáll a cigány!
KÁROLY Parancsol, Zsófia?
ZSÓFIA Minek ez a kapkodás? Sietnek valahová?
SZŐTS Méltóságos asszonyom, a csatlakozás nem vár.
KENDE Én egyszer elkéstem a mozgóképfilmszínházból. Középre
szólt a jegyem. Az egész félsornak fel kellett állnia...
roppant megalázó volt...
GYULA Megy a cigány!
CSENDŐRÖK Megy a cigány... Fél bőrönd a cigány... Megy a
cigány!
Megy a cigány, megy - ha el nem esik
ZSÓFIA Károly...
KÁROLY Gyula, legyen kedves.
GYULA Megáll a cigány!
CSENDŐRÖK Megáll a cigány!
GYULA Parancsoljon, gróf úr!
KÁROLY A saját dolgukat nehezítik meg. Ez egy ember! (Gyula
néz) Jó, jó, de ha tarkón vágják, ez is elesik... és feltartja
a sort. Gyula, elfogad tőlem egy tanácsot?
GYULA Sőt, még teljesítem is.
KÁROLY Kérem, ne a tarkójukat üssék.
GYULA Köszönjük, gróf úr. Hallottátok, tuskók? Nem ütni,
rúgni! Mutatom! (mutatja - dől a cigány) Megy a cigány!
Vén cigány egész bőrönddel jő
CSENDŐRLÁNY A vén cigánynál egész bőrönd van!
GYULA Megáll a cigány!
MIHÁLY Nézd már, a vén cigány egy egész bőrönddel akar beszállni!
GYULA Hogy nem lehet ezt megérteni, hogy csak fél bőrönd!
FERI BÁCSI Ne tessék...
Bőröndjét eszközzel ketté igazítják
GYULA Mit ugrálsz itt, téged is félbevágjalak?
SZŐTS Nem haragszol meg, Károlyom, de nálunk öt perc
alatt bent voltak a zsidók.
KÁROLY Az egy kultúrnép. De ezek...
GYULA Megy a cigány!
Berta terhesen, fél bőrönddel
KÁROLY Gyula...
GYULA Állj már meg, cigány!
KÁROLY Állítsa már meg azt a leányanyát, ha megkérhetem.
GYULA Sorból, cigány!
KÁROLY Gyermekem! Észrevette, hogy feltartja a sort?
Leszedi Berta szájáról a szigszalagot
BERTA Félreléptem, kérem...
SZŐTS Csak nem?
KÁROLY A részletekre nem lennénk kíváncsiak, kérem. De ha
már így esett, vigyázzon arra a gyerekre. Maga immáron
nem csak magáért felel. Ezt ugye sejti?
ZSÓFIA Bizony, leányom, a gyerek a legszentebb dolog a világon!
KÁROLY Szépen álljon ide mellém. És okuljon, tanuljon.
BERTA Hadd próbáljam meg még egyszer, méltóságos gróf
úr!...
Szőtsék visszafogottan vannak
GYULA Megyen a cigány!
KÁROLY Látja, a szándék, az igyekezet!
GYULA Csak fél bőrönd személyes holmi! Csak fél bőrönd!
Utolsó pár...
KÁROLY No, látja, látja... Beszállhat.
BERTA Köszönöm szépen! Legközelebb jobban fog sikerülni...
(kezet csókol)
KÁROLY No, jól van, jól van... Menjen már, orra előtt fogják
becsukni az ajtót...
Berta a vagonba el
Zaj
ZOLIKA Nem látta valaki a biciklimet?
LONCI Édesanyám!
BERTA Kicsi Loncikám!
GYÖRGY Mások is vannak itt!
TERÉZ Karcsi, hol vagy?
SZILVIA Haza akarok menni...
PISTA A szemüvegem!
EGYED Szálljanak le a lábamról, kérem!
GYULA Tegnap a zsidók legalább fizettek.
MIHÁLY Gróf úrnak alázatosan jelentem, a bevagonírozás
megtörtént.
GYULA Mind bele van férve.
KÁROLY Mind a tizenötezer?
MIHÁLY Rosseb, aki számolta őket, gróf úr... aki itt volt, ott van.
GYULA Ezeknek nem kell sok hely, gróf úr. Gróf úrnak még
nem tetszett látni putrit.
MIHÁLY És hát azt mondtuk, kapnak bent kenyeret. Futottak,
mint a nyulak!
SZŐTS Milyen leleményes ember!
KENDE A magyar paraszt különleges.
Csönd
KARCSI BÁCSI Kérem, én Kolompár Károly vagyok...
PÁL Mikor érünk oda?
EMESE Hová érünk mikor?
MELINDA Miért vagyok itt?
SZILVIA Haza akarok menni!
LONCI Hova visznek minket, kapitány úr?
JULISKA Mi lesz velünk?
GYULA Hogy kérdezősködnek! Kíváncsi népek! Hát - cigányok...
ZSÓFIA Értem, de olyan lármásak.
Lárma nőttön nő
KÁROLY Szóljon már nekik, fiam. Megsüketülünk.
CIGÁNYOK Hova visznek minket? Mi lesz velünk?
GYULA Nincs kiabálás, cigányok!
MIHÁLY Cigányok, hallja a méltóságos úr, nem kell kiabálni!
EGYED Nem kapok levegőt...
MELINDA Miért vagyok itt?
SZILVIA Haza akarok menni...
LONCI Hova visznek minket, kapitány úr?
JULISKA Úristen, mi lesz velünk?
MIHÁLY Kérdezhetek egyet, gróf úr?
KÁROLY Kérdezzen bátran, fiam!
MIHÁLY Hová viszik őket? Mi lesz velük?
KÁROLY Valahova Németországba. És ott megölik őket, abban
a percben, ahogy kilépnek a vagonból. Akárcsak a zsidókat.
MIHÁLY Cigányok, figyeljetek, mert nem mondom el kétszer!
Németországba mentek! És ott megölnek titeket, abban a
percben, ahogy kiléptek a vagonból. Akárcsak a zsidókat.
Ezt a gróf úr mondta, márpedig ő becsületes magyar ember.
Csönd
GYURIKÁM Meg fognak ölni minket? Ha kilépünk a vagonból?
Csönd
PÁL De jó itt a vagonban!
LONCI Nem süt a szemünkbe a nap!
ÁRPÁD Mi is jól érezzük magunkat!
EGYED Nem kell gyalogolni...
ERZSÉBET Mindig vagonban szerettem volna élni!
ANITA Karcsi bácsi...
Csönd
KRISZTA Miért halunk meg?
CIGÁNYOK Miért halunk meg?
PÁL Miért halunk meg?
MIHÁLY Azt kérdezik, gróf úr, hogy miért halnak meg?
KÁROLY Miért...
KENDE Miért születtünk?
KÁROLY Zuhanyozni mennek... (cigarettát kap) köszönöm...
És hát... (tüzet is)
MIHÁLY Cigányok! Miért születtetek. Zuhanyozni mentek.
Köszönöm. És hát. Van még kérdés?
CIGÁNYOK Zuhany...
Csönd
TERÉZ NÉNI Mind meg fogunk halni?
MIHÁLY Mind meg fognak halni, gróf úr?
KÁROLY Mind, fiam.
MIHÁLY Cigányok! Mind meg fogtok halni!
Rogynak
ZSÓFIA Ez a zuhany, ez nem hazugság, Károly?
KÁROLY Németek...
ZSÓFIA Ó, igen...
SZŐTS Hát a németek szoktak...
KENDE Ők már csak ilyenek...
KÁROLY Diadal diadal hátán.
SZŐTS És az is mind vereség.
KÁROLY Ezeket a szerencsétleneket is már minek?
SZŐTS Semmi értelme...
KENDE Semmi, de mégis! Azért én becsülöm ezt bennük.
KÁROLY Chelmnóban ezek az agyafúrt németek... Gyula! Ellenőrizzék
már azt a vagont, fiam! (ellenőrzik) Nahát,
Chelmnóban ezek az agyafúrt németek a kipufogógázt
visszavezetik a zárt teherautóba! Dörömbölnek a zsidók
egy darabig, aztán persze... (meggypálinka) isten-isten!
(isznak) És fél óra, egy óra, aztán már viszik is őket a gödrökbe,
de ugyanazzal a teherautóval! És egyik-másik még
akkor is él! Barátom!
ZSÓFIA Fantasztikus...
SZŐTS Nagy zsiványok ezek a németek!
Csönd
KENDE Azért ezek a németek... ezek tudnak.
Zene - CD 5
CIGÁNYOK hol van hát a béke és hol a nyugalom
a legelső percben már majdnem föladod
a hangnak és a csöndnek is a hiánya gyötör
a mosoly és a sírás vadul életedre tör
fáradt pillantások és zaklatott szavak
és az üveghegyen túl is csak egy kismalac
cakkosra kutattad érte az életed
és egy luxusvagon csöndes mélyén megleled
megvan a
megvan a szilárd pont
egy vagonból kimozdítod a világot
a vagonban
többé nincs titok
ha bejöttem
örökre itt maradok
megvan a
megvan a szilárd pont
egy vagonból kimozdítod a világot
a vagonban
többé nincs titok
ha bejöttem
örökre itt maradok
MIND Végállomás!
Végállomás

4. jelenet. Tranzitváró

HELGA (a hangosbemondó) Auschwitz állomás. Auschwitz,
Auschwitz, köszöntjük kedves utasainkat.
KATONÁK Fut! Fut! Fut a mocskos, tetves cigány! Gyorsabban!
Gyorsabban!
MENGELE Hát ezek?
PARANCSNOK Cigányok, doktor úr. Mostanában mindenkit
ideengednek. Figyeljenek! Arra mennek, amerre a doktor
úr mondja! Mert különben arra mennek, amerre én mondom.
HELGA Hullaszállítók a rámpához. Hullaszállítók a rámpához.
MENGELE Jobbra. Balra... balra... balra... balra... balra...
jobbra... balra...
Balra... balra... balra... jobbra... balra...
HELGA Jobb oldali szelekció a zuhanyzóba, bal oldali szelekció
az egyéb eljárásokhoz. Jobb oldali szelekció a
zuhanyzóba, bal oldali szelekció az egyéb eljárásokhoz.
ETELKA Kálmán...
KÁLMÁN A feleségem!
MENGELE Gratulálok! Jobbra.
KÁLMÁN Hadd menjek vele! Etelka! Etelka!
EGY KATONA Pillanat! (irányba terelik)
HELGA Égetőkommandó a 29-es kemencéhez. Égetőkommandó
a 29-es kemencéhez. 42 105. 42 105.
Lóránt a hegedűvel
MENGELE Ó, hangszer! Játsszon már nekünk valami szépet!
HELGA Wolfgang Amadeus Mozart muzsikája csendül fel,
Köchel jegyzékszáma 159.
MENGELE (egy nőnek) Jobbra legyen szíves, kérem.
EGY KATONA Pillanat! A gyerekeket balra szoktuk!
MENGELE Szóljon már a beosztottjának, hogy ne lépje túl a
hatáskörét!
PARANCSNOK Beosztott! Ne lépje túl a hatáskörét!
MENGELE A gyereket balra legyen szíves.
EGY KATONA Legyen szíves, asszonyom, engedje el!
KÁNTOR Nem adom! Hagyjanak békén! Segítsen már valaki!
PARANCSNOK Kérem! (lelövi) Ne butáskodjanak!
MENGELE Balra.
EGY KATONA Legyen szíves kivinni.
TAMÁS (a gyereknek) Nem lesz semmi baj, nem lesz semmi
baj... (gyerekkel balra el)
HELGA Ismerd meg önmagad. Ismerd meg önmagad.
MENGELE Balra... balra... balra... jobbra... balra...
Balra... balra... balra... jobbra... balra...
HELGA A vöröskeresztes teherautók mellett nyílt láng használata
szigorúan tilos.
JULISKA Jaj, ne... kérem...
MENGELE (Szebenyinek) Jobbra legyen szíves. Jobbra legyen
szíves.
SZEBENYI Doktor úr...
EGY KATONA Pillanat!
MENGELE Engedje már el a kezét... Mutatom. (mutatja) Látja,
így. Az úton rendben volt minden?
KARCSI BÁCSI Kérem, én Kolompár Károly...
MENGELE Balra. Balra... balra... balra...
HELGA A 14-es vágányra szerelvény érkezett. A vágány mellett,
kérem, vigyázzanak.
Balra... balra... balra... jobbra... balra...
MÁSIK KATONA Pillanat! Elnézést, asszonyom, lecsendesíthetem
a gyerekét?
ERZSÉBET Kérem... kérem szépen...
MÁSIK KATONA Ejnye no, hát nem hallja, hogy sír? Na, ne butáskodjon
már...
Gyerek feje a járdaszegélyhez - csönd
MÁSIK KATONA Ennyi az egész.
MENGELE Jobbra...
EGY KATONA Pillanat!
Gyerek a süllyesztőbe
PARANCSNOK Tudjuk, hogy meg akar halni. Meg is fog. Majd
ha eljön az ideje.
HELGA Auschwitz állomás. Auschwitz, Auschwitz, köszöntjük
kedves utasainkat.
Balra... balra... balra... jobbra... balra...
MENGELE Balra... balra...
HELGA Ismerd meg önmagad. Ismerd meg önmagad.
BÉLA BÁCSI Kisfiam...
MENGELE (Vincének) Jobbra, kérem!
EGY KATONA Pillanat!
VINCE Apa... hallottad mit tanácsolt a doktor úr! Menjél már!
Bocsánat, doktor úr! Elnézést, doktor úr...
MENGELE Semmi baj. Emberek vagyunk.
HARMADIK KATONA Doktor úr, ikrek!
PARANCSNOK Doktor úr, ikrek lesznek.
NEGYEDIK KATONA Ikrek! Ikrek!
PARANCSNOK Óvatosan!
MENGELE Állj meg, barom!
HELGA Figyelem! 63 117 a tranzitváróba. 63 117 a tranzitváróba.
MENGELE Önnek ikrei vannak, asszonyom?
LONCI Dehogy, kérem, ikrek...
MENGELE Mennyi idősek?
LONCI Tíz hónaposak. Még szopnak.
MENGELE Az apjuk?
LONCI Meghalt szegény Józsi a vagonban.
MENGELE Monokróm szivárványhártya... Tíz hónapos, egypetéjű
kislányok. Megengedi?
LONCI Mit csinálnak velük?
PARANCSNOK A doktor úr szárnyai alá kerülnek.
LONCI Köszönöm, doktor úr... Kérem, vigyázzon rájuk! A
Marika egy kicsit köhög.
MENGELE A másik nem?
LONCI Nem, doktor úr. Szeretik a reszelt almát!
MENGELE A reszelt almát? Ritka gyermekek... Balra.
LONCI Balra? Doktor úr...
MENGELE Persze, asszonyom.
LONCI Akkor majd jövök szoptatni...
MENGELE Persze, asszonyom.
63 117 jő
MENGELE Készítsék elő az A3-as kísérletet... mínusz nyolc
fokon.
63 117 Ahogy parancsolni tetszik, doktor úr. (ikrekkel el)
MENGELE (a hegedűsnek) Mondja, honnan veszi a bátorságot,
hogy belemerészkedjen ebbe a gyönyörű zenébe? Na, jöjjön...
Jön
MENGELE Jobbra. De ígérje meg, hogy gyakorolni fog!
Megy
HELGA Ebédszünet. Ebédszünet.
Ebédszünet
PARANCSNOK Helga kedves...
MENGELE Érdekes, amikor Mozartot játszunk, mintha szűkebb
lenne a pupillájuk. Úgyhogy holnap délelőtt
Schumann, aztán két óra Mozart, és utána megint
Schumann.
PARANCSNOK Természetesen. Az ember ott szolgálja a tudomány
fejlődését. (csend) Mennem kell. Viszontlátásra.
MENGELE Persze, persze.
PARANCSNOK Viszontlátásra.
HELGA Viszontlátásra.
MENGELE Viszontlátásra.
PARANCSNOK Rám figyelnek, különben én figyelek magukra!
Jobb és bal oldali szelekció szépen fölsorakozik középen.
MIND Mozgás, mozgás! Futás! Gyorsabban, gyorsabban! Fut
a tetves, mocskos cigány!
PARANCSNOK És most szépen lezuhanyozunk.

5. jelenet. Lila kristály

KATONÁK Fut a cigány! Fut, fut, fut! Gyorsabban! Gyorsabban!
PARANCSNOK Levetkőzni! Zuhany!
CIGÁNYOK Zuhany?
KARCSI BÁCSI Kérem, én Kolompár Károly vagyok...
EGY KATONA Kuss!
EGY KATONA Ne pofázz, barom, vetkőzz!
EGY KATONA Zuhanyba még nem fagyott bele senki!
CIGÁNYOK Minek? Én le nem vetkőzöm!
ERZSÉBET Zuhanyozni? Ilyen melegben?
JÁNOS Én levetkőzöm, ha nagyon muszáj, csak nem zuhanyoznék.
PARANCSNOK Nézzenek már magukra!
KARCSI BÁCSI Kérem szépen, erkölcseink és szokásaink is
tiltják a zuhanyzást.
JÓZSEF És a nagymama is erősen ellenezte.
LAKATOS Én jól érzem magam mocskosan.
LONCI Hozzászoktam már jó ideje.
JULISKA Ez nem kosz! Ez nekünk a színünk! Tessék nézni, brigadéros
úr!
EGY KATONA Kussoljál! (saller)
ZSÓFIA Nem lehetne később?
EGY KATONA Vetkőzni, barmok!
EGY KATONA Zuhany!
KARCSI BÁCSI Mi hagyománytisztelő nép vagyunk. Mocskos
disznók vagyunk. Ragaszkodnánk is a disznószerűségünkhöz.
EGY KATONA Akkor, mocskos disznók, ruhát le! Zuhany!
EGY KATONA Ruhát le! Zuhany!
TAMÁS Tegnap zuhanyoztunk!
GYÖRGY Zuhanyoztunk? Szarrá áztunk!
LÁSZLÓ Nem érdemeljük mi a vizet!
ANITA Kár miránk a nedvesség!
TAMÁS Ha már fürdés, kérem szépen, nem lehetne lavór?
ORSÓS Az se baj, ha szappan.
JÁNOS Én meg is fürdök, csak zuhanyozni nem akarok.
BERTA Nem akarunk zuhanyozni...
CIGÁNYOK Kérem szépen. Zuhanyozni ne!
EGY KATONA Kussoljatok!
ESZTER Legyen szíves...
EGYED Kezit csókolom, csak zuhany ne...
Hegedű
TAMÁS Engedelmével...
ZSÓFIA Legyen olyan jó...
LÁSZLÓ Essen meg a szíve ránk!
BERTA Nem akarunk zuhanyozni!
CIGÁNYOK Nem akarunk zuhanyozni! Nem akarunk zuhanyozni...
Nem akarunk zuhanyozni...
PARANCSNOK Na jó, jó, jó... Ha az igazat akarják hallani, igazából
nem zuhanyozni mennek. Ez itt igazából egy gázkamra.
Csend
CIGÁNYOK Gázkamra?
ZSÓFIA Ez már az?
Mennek
JÁNOS Hát nem zuhany?
Odaérnek
PARANCSNOK Levetkőznek, bemennek oda, de a zuhanyrózsából
nem víz jön, mert azok nem is igazi zuhanyrózsák.
Helyette Zyklon B kristályokat ejtünk be a... ott, ott, látják
azokat a csöveket a plafonon?
CIGÁNYOK Ott... az a hosszú? Nem, az a zuhany... Melyik?
Dehogyis... Nem jót nézel... Ott!
ZSÓFIA Haljak meg, ha látom.
PARANCSNOK Segítek. (megmutatja)
ZSÓFIA Ja az!
LÁSZLÓ Teljesen máshova néztem.
PARANCSNOK Amikor bedobjuk a Zyklon B kristályait, azok a
szabad levegővel érintkeznek, és így ciánhidrogén keletkezik,
ami megbénítja a légzőizmaikat. Öt perc múlva mind
halottak lesznek. De a legkésőbb negyedóra vagy a legrosszabb
esetben fél, vagy maximum háromnegyed, esetleg
egy óra múlva, ha ráfekszenek a kristályokra. Legyenek szívesek
odafigyelni, ez a maguk érdeke is. Na - azt hiszem...
KARCSI BÁCSI Ciánhidrogén... Hát - megérkeztünk, gyermekeim.
CIGÁNYOK Ciánhidrogén...
BERTA Nagyon fog fájni?
PARANCSNOK Iszonyatosan.
LÁSZLÓ Én nem értem, Karcsi bácsi.
KARCSI BÁCSI Én se értem, fiam.
Búcsú
TERÉZ NÉNI Biztos, hogy meghalunk?
PARANCSNOK (mosolyog, megsimogatja)
TERÉZ NÉNI Isten áldja, parancsnok úr. (megöleli)
KARCSI BÁCSI Zsófi.
ZSÓFIA Karcsi... Karcsi... Csak azt akarom mondani... csak
hogy... tudod, Karcsi...
KARCSI BÁCSI Tudom, tudom...
ZSÓFIA Kutya rossz férj voltál, Karcsikám... sose kerestél eleget,
vertél is, és mégis... mégis a feleséged vagyok...
KARCSI BÁCSI Zsófikám... tudod... Zsófi... egyszer-kétszer
te is... a vasalóval...
ZSÓFIA Megérdemelted, Karcsi... Isten áldjon...
Csönd
PARANCSNOK Nem akarom siettetni önöket, de sokan várnak
még.
Künn vetkőznek
LONCI Egyszer úgyis meg kell halni.
BERTA Úgyis egy nagy szar volt ez az egész.
TAMÁS Arra sem emlékszem, mikor kezdődött.
LÁSZLÓ Miért, már elkezdődött?
ERZSÉBET Ráadásul rövid is volt...
JÓZSEF Akkor miért volt olyan iszonyú hosszú?
GYÖRGY Lehet, hogy a szerdáktól...
ANITA Rosszabb is lehetett volna...
LAKATOS De jobb is.
ILDIKÓ Egy nappal több vagy kevesebb...
ORSÓS Már úgyis untam...
PÁL A papa elvette a kutyát...
BELLA Milyen nap is van ma?
EGYED Nem is az, de hány óra?
ESZTER Én még bírtam volna.
Meztelenek
MÁSOK Befelé, barmok!
Bemennek a barmok
Bent
KARCSI BÁCSI Hát, gyerekeim... odébb egy házzal...
ZSÓFIA Végül is... nem volt itt olyan rossz.
Csönd
Aztán hang
CIGÁNYOK rudas csillag, hajnal hasad
siess, babám, mert itt hagylak
adsszi botom s a kalapom
indul már a gyorsvonatom
én vagyok az, aki...
PARANCSNOK Jöhet!
Jön
Víz
Sikoly
EGY KATONA Állatok.
EGY KATONA Ne ordíts, barom!
ORSÓS Ez meg itt sír! Minek sírsz, mi?
JULISKA Nem sírok!
Sír
KARCSI BÁCSI Azért nem teljesen így történt. Hazudtunk
önöknek. Mert víz helyett igazából ciánhidrogén. Ebből az
országból ötven-százezer cigány végső útja az auschwitzi
kéményeken keresztül vezetett Hozzá, hiába szólongattuk.
Nem tudni pontosan, mert minket nem regisztráltak.
Vajon miért...
És én is a gázkamrában végeztem. Amikor a Zyklon B
kristályok lehullottak a betonpadlóra, a ciánhidrogén felfelé
kezdett terjengeni. Mindenki mászni próbált a vaksötétben
fölfelé. Én is. És ott a sötétben, kérem, én, aki valaha
Kolompár Károly voltam, agyontapostam egy gyereket.
Nem tehettem róla, leálló légzésem szűkölő állatot csinált
belőlem. Nem tudom, kinek a gyereke volt. Ma már
túl lenne a hatvanadik évén, de mindörökké hároméves
marad. Aztán persze meghaltam én is, és egy brigádra való
serény alkalmazott feszítővasakkal kibontott a végső
kínjukban összepréselődött többi halott közül. Kitördelték
aranyfogaimat, és bedobáltak a...
Nem figyelnek... Nem voltak aranyfogaim. Honnan lettek
volna? Viszont a brigád valóban szorgalmas volt. De
hiába, végül nekik is tanulmányozniuk kellett, hogyan reagálnak
a Zyklon B kristályai a levegő oxigénjére.
Szóval csillébe dobáltak, és óriási égetőkemencékben,
krematóriumban elhamvasztottak. Ez már nem fájt, hiszen,
mint említettem, akkor már halott voltam. A hamvasztás
után nagyobb csontjaimat - mint a combcsont
vagy a koponyacsont - összetörték, és szétszórták a környékbeli
erdőkben. Manapság csodálatosak az erdők arrafelé.
Ezt a fényt az ottmaradottaknak...
Egy szál gyufa minden ragyogása
Mindig van holnap. És elindultunk hazafelé. Haza. Haza!

6. jelenet. A nyolcadik napon

KARCSI BÁCSI Ki az?
AZ ÚR Karcsi...
KARCSI BÁCSI Már meg ne haragudj a kérdésért, de... mit
csinálsz ott, Uram, Teremtőm?
AZ ÚR Fáradt vagyok, Karcsi... halálosan fáradt.
KARCSI BÁCSI Fáradt vagy, Uram? Te vagy fáradt? És miben
fáradtál el? Megint valami rühes galaxissal tökörésztél?
Amíg te hidrogénfelhőket és féreglyukakat piszkálgatsz,
itt emberek, Uram, emberek! És Te vagy fáradt?
ZSÓFIA Ne bántsd már Karcsi...
KARCSI BÁCSI Hordószám öntöm belé a kávét, ez meg fáradt!
Soha többé nem állok szóba Vele. Hallod? Nyisd ki a
füled! Soha többé nem állok szóba Veled!
AZ ÚR Karcsi... nincs egy kávéd?
KARCSI BÁCSI Cigányok! Gyerünk!
Mennek
KARCSI BÁCSI Vársz egy keveset, gyerekem! Ezt a szöget akkor
most visszaadnám. Cipeld Te! Van valami közöd hozzá,
nem? (a szög) Hol vagy? Tessék, most meg...? Megint
visszamentél a...? Akkor így! Cigányok! Odébb egy házzal!
ZSÓFIA Végül is... nem volt itt olyan rossz.

7. jelenet. Putbill a játszótérről

GYULAI Süket vagy? Vattacukor van a füledben?
IFJ. ZALA Nyakamra zúdítod a fél alvilágot! Hova fogok bezárni
ennyi cigányt!
TISZTELENDŐ Misére nem tudtok ennyien összegyűlni, csak
amikor pocskondiázni kell! Pista bácsi!...
POLGÁRMESTER Korábban kellett volna, tíz perc múlva itt
vannak.
GYULAINÉ Normális vagy?
OLASZNÉ Atyaúristen!
OLASZ Ez neki a demokrácia!
DEBRECZENI Józsikám, ne basszál már ki velünk! Elnézést
kérek...
DR. MOLNÁRNÉ Semmi baj, én is szoktam, mikor ideges vagyok...
DEBRECZENI Engedje meg, doktor Debreczeni Sándor... a
feleségem...
POLGÁRMESTER Sanyikám, Pista bácsi... Pityu!... Tudod te,
mennyit kaptunk az OCMI-tól, hogy hét esztendő s hét napig
hét házat adjunk hét cigány családnak? Miből csatornáztattam
a járdát?
DEBRECZENI Abból a százhúsz rongyból, amit kisírtál fejenként!
POLGÁRMESTER A te iparűzésidből?
IFJ. ZALA A te fizetésedből kellett volna!
OSVÁTH Az utolsó fillérig minden le van számlázva! Mindenki
jól járt! Te tényleg teljesen meghülyültél, Józsikám!
DEBRECZENI Ez tényleg meghülyült!
POLGÁRMESTER Ezekben a házakban egyébként már évek
óta nem lakik senki...
OSVÁTH Hála istennek! Hála a jó istennek!
TISZTELENDŐ Ottó! Ottó!
OSVÁTH Elnézést!
DEBRECZENINÉ Majd most fognak!
ZALA Ide akarsz költöztetni egy csomó cigányt?
GYULAINÉ VERA Miért nem költözteted őket egyből bele a
házamba?
DEBRECZENI Pontosan erről van szó!
POLGÁRMESTER Azért ez nem teljesen így van...
OLASZNÉ Minek gyűjtöttük azt a sok aláírást?
OLASZ Anyám is aláírta, pedig öt éve temettük!
GYULAI Nekem mikor adott az állam ingyen valamit vagy
semmit se?
POLGÁRMESTER Az állam nem én vagyok...
OLASZ Az állam? Neked? Te fizetsz!
GYULAI Nekem mondod? Én fizetek, ezek meg költöznek!
OSVÁTH A parlament is belehúzhatna a Dunába a plenáris
ülés kellős közepén tokkal-vonóval, egyenes adásban!
Morog
TISZTELENDŐ Ottó, Ottó! Ne politizálj! Ottó, itt most komoly
dolgok forognak! Ugye, kedves... kisasszony?
POLGÁRMESTER Jaj... elnézést!
DR. MOLNÁRNÉ Igen, igen! Tényleg gyönyörű a falujuk.
POLGÁRMESTER Ugye?
DR. MOLNÁRNÉ És most látom, a számokban benne van a fejlődés!
POLGÁRMESTER Amihez hozzátartozik, hogy befogadjunk!
PÁPAI Most miért baj az, hogy cigányok jönnek?
OSVÁTH Szerinted?
POLGÁRMESTER Helyes! Így kell.
DR. MOLNÁRNÉ Nagyon impozáns...
PÁPAI Nekem is volt egy cigány csoporttársam a főiskolán,
aki cigány volt. Nagyon rendes gyerek volt...
OLASZ Egy!
DEBRECZENINÉ Ez a Tibor is megbuggyant...
DEBRECZENI Mit vársz tőle? Népművelő...
GYULAI Vedd a nevedre!
DEBRECZENI Nem szép dolog egy cigányból általánosítani.
IFJ. ZALA Már megint a főiskolájára csimpaszkodik.
GYULAINÉ VERA Diplomás cigány?
DEBRECZENI Egyébként szívesen látjuk a faluban az összes
diplomás cigányt.
DEBRECZENINÉ Mind a kettőt!
Kacag
DEBRECZENI Láttál te már Nobel-díjas cigányt?
OSVÁTH Tisztában vagy vele, hogy mit beszélsz? Láttál te
már cigányt?
GYULAI Álltak már körbe baltával?
PÁPAI Jó, jó... tudom, hogy van köztük olyan, aki lop...
OLASZ Normális cigány nem költözne ide.
OLASZNÉ Igazad van, Jancsikám!
DEBRECZENI Olyan meg nincs!
IFJ. ZALA Na, ez meg a másik!
Általános, helyeslő
ZALA Józsi. Őszintén. Nem ezért csináltunk belőled polgármestert!
POLGÁRMESTER Pista bácsi, azért én még emlékszem, amikor
maga volt a tanácselnök...
IFJ. ZALA Igaza van a papának...
GYULAI Egy koszos cukrász voltál!
OLASZNÉ Kijöttél az utcára, elleptek a darazsak!
DR. MOLNÁRNÉ Maga tényleg cukrász volt, Polgármester úr?
Nem is mondta!
POLGÁRMESTER Igen, de...
IFJ. ZALA Mestercukrász!
DR. MOLNÁRNÉ Jaj, de szeretem a mézes krémest!
DEBRECZENINÉ Maradt volna az!
GYULAI És most két kézzel szórod a házakat! Te, te Rigó
Jancsi!
POLGÁRMESTER Bandi... ne rigójancsizz...
GYULAI Ne? Rigó Jancsi! Rigó Jancsi!
OLASZ Tényleg Rigó Jancsi vagy, te Rigó Jancsi! Más faszával
vered a csalánt? Költöztesd magad mellé a cigányokat, a
Pacsirta köz 56. c-be!
TISZTELENDŐ János! János! Most aztán szépen bemutatkoztál
az EU-nak!
OLASZ Pardon, nem úgy gondoltam...
GYULAI Lopjanak tőled! Mert ezek lopni fognak, te Rigó Jancsi!
ZALA És kitől fognak lopni fogni? Tőled?
OSVÁTH Tőlünk, Józsi! Tőlünk!
GYULAINÉ VERA Nincs egy cigid? Ne rigójancsizz már...
GYULAI Miért ne? Hát Rigó Jancsi, nem?
DEBRECZENI Miért nem hívod be őket a házamba, jó napot,
maga az, kedves cigány úr? Fáradjon beljebb, foglaljon helyet,
érezze otthon magát, mit iszik? Itt vannak a zsákok,
segíthetek megpakolni, felsegíthetem a hátára, esetleg
hívhatok egy taxit?
GYULAI Rakjál tüzet a parkettámból!
GYULAINÉ VERA Vágjál disznót a fürdőkádban!
DEBRECZENI Vagy tessék, itt van, add oda nekik a bankkártyámat,
megmondom a pin kódot, 2249!
POLGÁRMESTER Sanyikám, ne csináld... Nyugodjatok le,
minden tőlünk telhetőt megteszünk!
OSVÁTH Ettől tartottam, Józsikám.
DEBRECZENINÉ Ki az a ti, Józsi? Ki az a ti?! Te meg ez a kis
hülye luvnya?... Bocsánat, de tiszta ideg vagyok a cigányoktól...
DR. MOLNÁRNÉ Értem én, értem... adhatok egy Nexadrint?
DEBRECZENINÉ Igen, köszönöm...
OLASZ Hozzál arabokat is, vagy tudom én, észteket!
IFJ. ZALA Vagy vietmánit!
GYULAINÉ VERA Ukránokat!
DEBRECZENI Vagy krisnásokat! Aztán egész nap mondogathatjuk,
hogy gouranga, gouranga!
TISZTELENDŐ Ide nem jönnek be törpeegyházak! Mi lesz az
egy százalékkal, Józsefem?
IFJ. ZALA Vállvetve dől be a faluba a három alapkő, úgymint:
a fű, a vadkender, marihumána!
DEBRECZENI Elszívják ezek a harangkötelet is.
OLASZNÉ Atyaúristen! Marihumána!
OSVÁTH Hare Rama, hare Rama! Hare! Hare!
DEBRECZENINÉ Hare Krishna, hare Krishna! Hare! Hare!
IFJ. ZALA Hagyd már abba!
GYULAINÉ VERA Hitler is ott baszta el, hogy nem a cigányokkal
kezdte.
Csönd
IFJ. ZALA Ez tény.
DEBRECZENI Egyébként meg igen.
POLGÁRMESTER Ferenc!
TISZTELENDŐ Isten előtt mindenki egyenlő. A cigányok is
egyenlők... és az emberek is egyenlők.
PÁPAI Vera! Vera!
OLASZ Mi bajod van, Tibikém?
IFJ. ZALA Miért kiabálsz, Tibi?
PÁPAI Azért a mértéknek is van határa, ugye? Nem? Kedves...
kisasszony.
DR. MOLNÁRNÉ Nem tudom, kérem, én nem vagyok történész...
De azt hiszem, ez a mondat, és amit jelent, az nem
teljesen EU konform.
GYULAINÉ VERA Mi van?
GYULAI Szarok én bele magasról az EU-ba, kisnagysád!
OLASZ Te szavaztad meg, Endre!
DEBRECZENI Meg te is...
OLASZ Például én nem!
GYULAI És? Attól még elhúzhatnak a cigányok az EU-ba, és
éljenek boldogan, amíg...
DR. MOLNÁRNÉ Ugye még nem ért ide a sajtó?
POLGÁRMESTER Ideért a sajtó?!
OSVÁTH Sajtó? Te kiadod a falut a liberál-bolsevik taknyoknak?
POLGÁRMESTER Mondjál már valamit, Ferenc!
TISZTELENDŐ Az anyaszentegyház álláspontja sziklatiszta és
kristályszilárd. És állandó.
Hökkenet
GYULAINÉ VERA Ezért nem járok templomba... a felszínes,
hülye dumája...
OLASZ Hagyjál már békén! (Olaszné rí, zavartan) Cigány a
szomszédod, próbáld meg eladni a házadat!
TISZTELENDŐ Félreértettél, Pityu...
OSVÁTH Rekesz meggy márkát kapsz érte.
IFJ. ZALA A kölykeik meg abroncs nélkül fognak biciklizni!
Nem lehet majd aludni!
DEBRECZENINÉ És a közbiztonság! Ki mer ezután este sétálni?
POLGÁRMESTER Nem szoktál te sétálni, Irén...
GYULAINÉ VERA Én viszont szoktam.
DEBRECZENINÉ Miért? Kell sétálni?
DEBRECZENI Nehogy már kötelező legyen sétálni!
POLGÁRMESTER Miről beszéltek?...
TISZTELENDŐ Ez a kötelező séta tényleg meredek egy kicsit,
József.
POLGÁRMESTER Ne kezdd már te is...
PÁPAI Én nem fogok sétálni, az hétszentség!
OLASZ Komolyan sétálni akarsz, Irén? Meg fognak erőszakolni
a cigányok!
IFJ. ZALA Azért mi is ott leszünk!
DEBRECZENI Ne mondjátok már, ott fog koslatni egész nap!
Férfikacaj
DEBRECZENINÉ Elmész a picsába, Sanyi!
ZALA Viccelünk, viccelünk, közben meg nyakunkon a hurok.
DEBRECZENI Bocsánat...
DEBRECZENINÉ Hihetetlen bunkó vagy!
TISZTELENDŐ Kurvákról - már bocsánat - nem volt szó, József!
Türelmi negyedet akarsz csinálni a faluból, József?
Az anyaszentegyház nem megy bele a türelmi negyedbe!
POLGÁRMESTER Ferikém, Ferikém...
TISZTELENDŐ És személy szerint én sem megyek bele a türelmi
negyedbe!
OSVÁTH Pedig meg fognak erőszakolni, Irén!
DEBRECZENINÉ Felejtsetek már el!
PÁPAI Ne baszogassátok már!
OSVÁTH Meg fognak erőszakolni. És a nőket is!
OLASZ Meg a gyerekeket!
DEBRECZENI És a férfiakat is!
TISZTELENDŐ Sándor!
DEBRECZENI Ezeknek mindegy.
IFJ. ZALA Kinek a pap, kinek a papné.
TISZTELENDŐ Kifejezetten ízléstelen vagy, Pityu! Nem tudom,
mi ebben a közmondás!
GYULAI Polgárőrséget kell alakítani. Péntek este jó nektek?
OLASZ Jó!
POLGÁRMESTER Én támogatom a polgárőrséget!
GYULAINÉ VERA Péntek este is elmész? A kurva cigányok miatt!
Nagyon szépen köszönöm!
OSVÁTH Kisfaszom fog szabad idejében polgárőrködni! Én
pihenni akarok, érted, Endre, pihenni!
DEBRECZENI Mi dolgozunk!
OSVÁTH Nem mindenki kommunista, mint te!
GYULAI Ki a kommunista? Ezt nekem mondtad?
OSVÁTH Kinek?
TISZTELENDŐ Meg is gyóntad, Endre, amikor az üvegháztendert,
emlékszel?
OSVÁTH Nem kellett volna belépni, Bandikám!
ZALA Vagy léptél volna ki idejében!
POLGÁRMESTER Tényleg kommunista volt. Akkor lépett ki,
amikor...
DR. MOLNÁRNÉ Engem ez egyáltalán nem érdekel.
POLGÁRMESTER Nem?
OSVÁTH Hát komcsi vagy. Komcsi vagy.
GYULAI Azért, mert nem erre a Rigó Jancsira szavaztam?
OSVÁTH Például azért.
Ugranak
GYULAINÉ VERA Jaj, nem kell ez...
OSVÁTH Te, Aczél György...
IFJ. ZALA Nehogy egymásnak essetek! Szolgálatba helyezem
magam, és mindenkit előállítok!
POLGÁRMESTER Be kell végre temetni az árkokat...
TISZTELENDŐ Így van! Ideje vagyon az árok temetésének és
ideje vagyon az árok kiásásának.
POLGÁRMESTER Meg kell változzon a gondolkodásmódunk.
DEBRECZENINÉ Változzanak meg ők!
OLASZ Tanuljanak meg dolgozni!
GYULAINÉ VERA Illeszkedjenek be!
PÁPAI Nekem volt egy cigány csoporttársam...
GYULAINÉ VERA Jaj, Tibor!...
DEBRECZENINÉ Illeszkedjenek! De ne ide.
GYULAI A kurva anyádat!
DR. MOLNÁRNÉ Én személy szerint is, és hivatalosan is nagyon
jó ötletnek tartom a civil önszerveződésnek ezt a
csíráját, a polgárőrséget, ami felütötte a fejét, és a kormány
kisebbségi politikája is erősen támogatja...
OSVÁTH Cigány! Kisebbségi!...
DR. MOLNÁRNÉ Ne haragudjon, mi a problémája azzal, hogy
kisebbségi?
OSVÁTH Kisasszony... lovagoljunk a szavakon?
DEBRECZENI Gratulálok a kormány termékeny kisebbségi
politikájához! Már negyvenkét cigányt kikergettek
Strasbourgba. Csak így tovább, hogy a többi is kimenjen!
POLGÁRMESTER Ez a doktor úr magánvéleménye, ebben a
formájában nem értek vele egyet...
IFJ. ZALA Legyen már eszed, Józsi! Téged fognak segélyért
tipródni a polgármesteriben!
OLASZNÉ Vehetünk a boltba putbillt, minden éjjel be fognak
törni. Tudod te, mibe kerül egy jó putbill? És mennyit eszik!
TISZTELENDŐ Erről jut eszembe, nem tartozik szorosan a
tárgyhoz, bár érdemes... az megvan, hogy négy lába van
és két keze? Na? Mi az? Putbill megy haza a játszótérről!
Nevetnek
OLASZNÉ Mi ebben a vicc?
DR. MOLNÁRNÉ Hogy a putbill megette a gyereket.
TISZTELENDŐ Igen, az! Szoktam így a hangulatot oldogatni...
DR. MOLNÁRNÉ Kell...
TISZTELENDŐ Kell, kell... Nem tudtad, József, nem tudtad...
OLASZ Semmi baj, majd csörgőkígyót veszünk, attól fél a cigány,
mint a tűz.
DEBRECZENINÉ Akkor én be nem teszem a lábam a boltodba!
Ez hülye! Csörgőkígyót? Te hülye vagy?
OLASZ Most miért, Irén?
OLASZNÉ Sanyi, szóljál már a feleségednek.
DEBRECZENI A kígyó tényleg hülyeség...
TISZTELENDŐ Irén! Irén!...
DR. MOLNÁRNÉ A kígyó... Bocsánat! A kígyó patkányt eszik.
A Spektrumon láttam.
Csönd
OSVÁTH Ja.
Csönd, melyben
POLGÁRMESTER (háttérzaj) Én egy olyat láttam, amikor a vízilófészket
kiöntötte a Nílus. Sírtak a kis vízilovak.
TISZTELENDŐ (háttérzaj) Nyugodjon meg, évente csak kéthárom
gyereket esznek meg, és az százalékban kifejezve
elenyésző...
OLASZ (háttérzaj) Tényleg, az a vicc megvan, hogy...
IFJ. ZALA Mi van a Trabanttal?
PÁPAI Mi lenne...
IFJ. ZALA Összecelluxozzuk, oszt eladod a cigányoknak.
PÁPAI Szar az, nem kell az senkinek.
ZALA Ahol szar van, veréb is van.
Zaj, melyben
DEBRECZENI Ne haragudj, Tibor, tegyük fel, hogy ideköltöznek
a haverjaid, de mi lesz az aztánnal? Szaporák, mint a
nyulak!
DEBRECZENINÉ Ezek nem védekeznek, nem használnak gumit
se és naptárt se!
IFJ. ZALA Naptárt? Minek?
GYULAINÉ VERA Hová ültetem a kölykeiket, Józsi? A te gyereked
mellé?
POLGÁRMESTER Akár oda is, vagy például...
DEBRECZENI Egy nagy faszt! Az én gyerekem mellé nem ül cigány!
GYULAI Neked viszi haza a tetveket, meg az AIDS-et!
GYULAINÉ VERA Külön tanterem kell! És külön tantestület is!
Meg beázik a kémiaszertár is, mióta könyörgök...
OSVÁTH Agyon kéne verni az összeset.
GYULAI Igazad van, Ottó!
POLGÁRMESTER Fogd már vissza magad!
PÁPAI Fejezd már be, Ottó!
OSVÁTH Jól hallottátok! Agyon kéne verni az összeset!
DEBRECZENINÉ Agyonvered őket, Tibikém, rendben van...
PÁPAI Én?
DEBRECZENINÉ Nem, majd én! De hová temeted őket?
TISZTELENDŐ Bizonyára az ő utolsó útjuk is fájdalom, de a
temetőbe vezet, Irén.
DEBRECZENINÉ A mi anyánk mellé nem fog cigány feküdni!
IFJ. ZALA És a papa mellé se! Igaz, papa?
ZALA El is várom! Cigányszavazatokkal akarsz újra polgármester
lenni?
DEBRECZENINÉ Ne is álmodj róla!
GYULAI Mit adsz a szavazatukért, Rigó Jancsi? Sarokházat?
OSVÁTH Mit mosolyogsz, Józsi? Megveszem a szavazatukat
zacskó ziziért, aztán mehetsz vissza habcsókot puffasztani.
DEBRECZENI Tényleg nem érted, mi?
ZALA Mit akartok tőle, az apja is ilyen sötét volt.
IFJ. ZALA Az a nagyfejű!
POLGÁRMESTER Pista bátyám, ne szórakozz már!
OSVÁTH Ne haragudj, Józsikám, de tényleg meg kell kérdeznem!
Nem vagy te véletlenül cigány?
GYULAI Jogos a kérdés!
IFJ. ZALA Ottó, most messzire mész!
OSVÁTH Csak egy feleletet várok. Közszereplő vagy, vagy
nem? Igen vagy nem?
TÖBBEN Ne már, Ottó...
DEBRECZENI Na, hagyjad már, pontosan tudod, hogy nem cigány.
OSVÁTH Vagy zsidó. Miért? Meg se lehet kérdezni? Cigány
vagy, Józsikám, vagy nem? Közszereplőként be kéne vallani...
Vagy zsidó vagy, vagy mi?
PÁPAI Ottó, ez azért már több a soknál!
TISZTELENDŐ Ottó! Ottó! Józsikám!
OSVÁTH Fekete, fehér, igen, nem!
DR. MOLNÁRNÉ Ne is válaszoljon, polgármester úr!
POLGÁRMESTER Lecigányoztál? A kurva anyád!
OSVÁTH Mondd egyszerűen azt, hogy nem! (egymásnak feszülnek)
GYULAI Vigyázz Ottó, rúg a Rigó!
TISZTELENDŐ Keresztény felebaráti szeretet vezérelje a kezedet!
OSVÁTH Megütöttél, cigány?
IFJ. ZALA Szakadjatok már széjjel, mert a levegőbe figyelmeztetek!
TISZTELENDŐ Ottó, Ottó, ne politizálj!
Cigányok jőnek - csönd

9. jelenet. Jogos népharag

GYULAINÉ VERA Úristen, mennyien vannak...
OLASZNÉ (fölzokog)
CIGÁNYOK Jó napot kívánok...
KARCSI BÁCSI Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutatkozzam!
Kérem, én Kolompár Károly vagyok...
TISZTELENDŐ Isten hozta Önöket!
POLGÁRMESTER Örvendek. Szállj már le, te barom...
KARCSI BÁCSI Kérem, én Kolompár Károly vagyok...
GYULAI Ez ma az első jó hír, amit ma hallok. Kolompár...
DEBRECZENINÉ Minek köszönhetjük a szerencsét?
GYURIKÁM Igen.
KARCSI BÁCSI Hát... rólunk lenne szó... mi volnánk azok...
OSVÁTH Ezek meg mi vagyunk.
CIGÁNYOK Jó napot kívánok...
OSVÁTH Ezeknek pofázhatsz... Síkhülye az összes! " Jó napot
kívánok..."
CIGÁNYOK Jó napot kívánok!
OLASZ Polgármester úr! Kínálja már meg őket egy tálca indiánerrel.
CIGÁNYOK Jaj, nem, köszönjük szépen, nem azért jöttünk...
BENGE Szénhidrátot? Soha!
DR. MOLNÁRNÉ Ó, mennyire örülünk, hogy végre megérkeztek,
és most mégis itt vannak! Ami személyemet illeti, dr.
Molnárné dr. Bakos Éva, a Parlament kistérségi európai
uniós regionális szociálpolitikai megbízottja vagyok.
ZSÓFIA Szegénykém...
DR. MOLNÁRNÉ A magyarországi roma népesség - és itt
most nem önökre gondolok - tíz évvel rövidebb ideig él
az egyéb lakosság átlagéletkoránál...
GYULAINÉ VERA Egyéb?
DR. MOLNÁRNÉ Az Európai Unióhoz való csatlakozás, illetve
a kormány kisebbségi...
DEBRECZENI Többségi! Nézze már meg, mennyien vannak...
DR. MOLNÁRNÉ ...ha úgy tetszik cigánypolitikája...
OSVÁTH Az, az! Cigánypolitika!
DR. MOLNÁRNÉ ...folyományaként, amelynek falában ez a
ház egy csíra csak csupán, el fogjuk érni, hogy a cigányság
átlagéletkora tizenöt, húsz, sőt huszonöt évvel legyen rövidebb.
Taps
KARCSI BÁCSI Megérkeztünk, gyermekeim.
CIGÁNYOK Köszönjük szépen.
DR. MOLNÁRNÉ Polgármester úr... átadnám a szót, engedjék
meg...
POLGÁRMESTER Engedjék meg, hogy bemutatkozzam...
GYULAI Rigó János.
IFJ. ZALA Mestercukrász.
DEBRECZENINÉ Szólítsák csak Jancsinak...
POLGÁRMESTER Nem! Bácskay József, leendő polgármesterük
vagyok.
CIGÁNYOK Jó napot, polgármester úr!
POLGÁRMESTER Engedjék meg, hogy a falu, a mi kis családunk
nevében...
OLASZ A magadéban, Józsikám!
DEBRECZENI Minket hagyjál ki...
POLGÁRMESTER Ha már így egymás mellé sodort minket a
sors fonala, ami az élet...
TISZTELENDŐ A gondviselés, amely előtt nincs se kevés,
se... sok...
POLGÁRMESTER ...ünnepélyesen átnyújtsam a kulcsot.
KARCSI BÁCSI Köszönjük... Köszönjük, Rigó úr! A kulcs...
BENGE Drága Rigó úr... fogadja el, kérem... nagymamámtól
maradt rám... egy páriakendő... még Indiából hozta...
kétszázezer éve...
Ráteríti
DEBRECZENINÉ Hogy néz ki... mint egy fülesbagoly!
KARCSI BÁCSI Mind a hetet ez nyitja?
POLGÁRMESTER Hetet? Milyen hetet?
GYULAI Mind a hetvenhetet...
A kistérségi EU-megbízott is kap egy kalapot
KARCSI BÁCSI Hát... a hét házról... kifizették... aláírás, pecsét,
dátum...
ZSÓFIA Papír!
GYULAINÉ VERA Költözzenek a papírjukba!
ZSÓFIA Jaj, dehogyis aranyom!
ERNŐ Csókolom, maguk se a papírba tetszenek lakni,
ugye?
DEBRECZENI Nem értem, miért kell rögtön kiabálni...
POLGÁRMESTER Értem már a félreértést! Értem már! Roma
származású...
OSVÁTH Cigány!
POLGÁRMESTER Cigány barátaim. Az a helyzet állt meg,
hogy egyelőre csak egy darab ház van ellakható állapotban.
CIGÁNYOK Egy? De hát hét házról volt szó!
RÓBERT Hét ház van a papírban!
KARCSI BÁCSI Maradjatok már csöndben, a Rigó úr ezt sokkal
jobban tudja!
POLGÁRMESTER Kérem szépen, Bácskay!
KARCSI BÁCSI Igen, ő írta alá! Köszönjétek meg szépen a Rigó
úrnak!
CIGÁNYOK Köszönjük szépen, Rigó úr!
POLGÁRMESTER Szóval egy ház, Kolompár úr! Egy!
PÁPAI Lesz még ház, csak az a következő évre van ütemezve...
POLGÁRMESTER Tibor!
PÁPAI Bocsánat...
POLGÁRMESTER Aztán a rákövetkező évre megint egy...
DEBRECZENINÉ Aztán megint egy...
OLASZ Ha közbe nem jön valami.
TISZTELENDŐ És így, hét év alatt, miként az Írás... A hetedik
esztendő végén pedig nyugodhatnak békében, ahogyan
Isten a világot...
POLGÁRMESTER Hét év, hét ház. Érthető, ugye?
RÓBERT Sajnos igen.
BENGE Ház!
GYURIKÁM Karcsi bácsi, mondtam, hogy ne jöjjünk ide!
ZSÓFIA Akkor már van egy házunk!
OLASZNÉ Én most megyek és fölkötöm magam.
POLGÁRMESTER A hölgy érti!
ZSÓFIA Szoktam érteni, Rigó úr...
GYURIKÁM Jó, csak egy ház, de hány szoba?
POLGÁRMESTER Egy, de az szoba.
BENGE Szoba!
IFJ. ZALA Plusz az őrszoba...
ÁRPÁD Nagyon szépen köszönjük...
GYURIKÁM Rasszisták!
OSVÁTH Rasszista ám a cigány tetves kurva anyád, az!
PISTA Adják már össze hányan vagyunk...
RÓBERT Megint évekig állva aludjunk?
TERÉZ NÉNI Eddig is állva aludtunk...
GITTA Zsófi mama! Majd mi elalszunk a fürdőszobában...
ZSÓFIA A gyereknek van esze, elalszik a fürdőszobában!
DR. MOLNÁRNÉ Polgármester úr! Fürdőszoba is van?
POLGÁRMESTER Fürdőszoba? Nincs.
IFJ. ZALA Fürdőszoba... Jakuzzi nem kéne?
GYULAINÉ VERA Félpanzió...
DEBRECZENINÉ Svédasztalos reggeli...
DEBRECZENI Szauna...
ERNŐ Fogadjunk, hogy vécé sincs!
KARCSI BÁCSI Tartsd vissza fiam...
ÁRPÁD Hét évig?
EMESE Kisebb dolgunk is nagyobb annál!
ERNŐ Hová szarjak, Karcsi bácsi?
OSVÁTH Hát ide! Szarjál ide!
DEBRECZENINÉ Jézusmária!
DEBRECZENI Nézzék, van egy helyiség, úgy hasznosítják,
ahogy akarják.
DEBRECZENINÉ Nem kell a házunk? Nem kötelező!
BERTA Hová feküdjünk? Egymásra?
DEBRECZENI Kezdik már! Kezdik!
DEBRECZENINÉ Legalább addig várjanak, amíg elmegyünk!
GYULAINÉ VERA Az előző még ki se koppant belőle!
OLASZNÉ Van pofája így idejönni!
ERNŐ Zsófi mama! Nem fogunk elférni!
RÓBERT Nem fogunk elférni, Karcsi bácsi...
OLASZ Nem férnek el, Józsikám! Ők mondták.
ZSÓFIA Elférünk, elférünk.
CIGÁNYOK Elférünk! Elférünk!
TERÉZ NÉNI Tetszene tudni, hol laktunk eddig!
KARCSI BÁCSI Hagyjátok már abba! (hagyják) Nem baj, fiaim,
nem baj, az a fontos, hogy tető legyen a fejünk fölött.
POLGÁRMESTER Erről van szó.
GYULAI Tető kell a fejetek fölé?
ZALA Tető? Ennyi az egész? Gyerünk, emberek! Pityu!
ZSÓFIA Mennyire igaz, Karcsikám! Nincs is nagyobb igazság!
Először tető kell a fejünk fölé.
DR. MOLNÁRNÉ Majd meglátják, hogy elröppen az a hét
év!
Lakosság léceket kap - bontás
ZSÓFIA Mit csinálnak? Jó az úgy, ahogy van!
OLASZ Hop, hop, hop... (dől a léc)
KARCSI BÁCSI Rigó úr! Kérem, én Kolompár Károly vagyok...
PISTA Csináljanak már valamit!
ERNŐ Doktornő! Hát bontják a tetőt, vegye már észre!
EMESE Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni!
OSVÁTH Nem megy!
DEBRECZENI Létra! Vigyáztam!
Létra
OLASZ Elnézést, kisasszony!
TISZTELENDŐ Sándor! Ottó! Ne hamarkodjátok el!
DR. MOLNÁRNÉ Ez az eljárás nem teljesen EU-konform! Mit
fognak ehhez szólni Brüsszelben?
RÓBERT Majd újraépítjük, Karcsi bácsi!
GYURIKÁM Bontási engedélyük van?
IFJ. ZALA Hányat írjak? Személyi igazolványt!
GYURIKÁM Hányat adjak?
ZALA Gyere, Pityu!
IFJ. ZALA Találkozunk még, Pinokkinó!
DEBRECZENI Nem megy, a kurva anyját! Fújjuk le!
MAGYAROK Fújjuk! Fújjuk!
ZALA Igen, mi is mindig fújtuk!
PÁPAI Ne fújjatok, könyörgöm, csak ne fújjatok, gyerekek! Ne
fújjatok! Úristen... Úristen...
ZALA Nagy levegő!
ZSÓFIA Rosszul csináltunk valamit?...
Fújnak, tető Melindástul el
GYULAI Polgármester úr, győződjék meg róla a saját két személyével,
ezen házon nem található tető!
MAGYAROK Hú! Tényleg nincs!
POLGÁRMESTER Valóban. És engem erről senki sem tájékoztatott
félre! És önöket is, kedves...
OSVÁTH Kolompár...
GYULAINÉ VERA Azért sejti, Kolompár, hogy égen-földön
nincs az a polgármesteri hivatal, aki kiadná erre a lakhatási
engedélyt...
OSVÁTH Persze ki tudja, hogy Brüsszelben mi számít háznak...
DR. MOLNÁRNÉ Lehet...
DEBRECZENI Nézzék, én úgy is, mint orvos, ez a ház közegészség-
és járványügyi megfontolásból emberi lakhatás
céljára alkalmatlan.
POLGÁRMESTER Ha nem is egészen alkalmatlan, de... így elhúzódhat
egy ideig... és okmánybélyeg. Azt tudom javasolni,
addig keressenek megoldást.
KARCSI BÁCSI Nem számít, polgármester úr. Mi ellakunk a
négy fal között is.
ZSÓFIA Milyen igazad van, Karcsikám!
TERÉZ NÉNI Majd összebújunk...
GYULAINÉ VERA Már megint kezdik...
ERNŐ Akkor pakolunk.
KARCSI BÁCSI Kulcs!
OLASZ A fal! A falak!
DEBRECZENI A négy fal!
ZALA Nagy levegő!...
Fújnak - Gyulainé Vera az utolsó falat is, törékeny tanítónő
ZALA Polgármester úr, kedves József, ennek a háznak fala
sincs!
OSVÁTH Ház? Milyen ház?
DEBRECZENI Úristen! Nincs fal!
OSVÁTH Ez nem is ház!
TISZTELENDŐ Ha egy ház meghasonlik önnönmagával,
összeomlik az a ház.
DEBRECZENI Polgármester úr, ezeket a sorsra érdemes embereket
nem költöztethetik körülmények közé!
POLGÁRMESTER Sajnos falunk nem tud megfelelő minőségű
mennyiséget biztosítani az önök számának.
KARCSI BÁCSI Kérem, én Kolompár Károly vagyok...
OSVÁTH Fogja már fel, Kolompár, maguk egyszerűen eltévesztették
a házszámot.
Horváth László feleségével s vadonat parabolaantennával jő
HORVÁTH LÁSZLÓ Mi van itt, Arany? Kiket hívtál ide?
ARANKA Beszélsz hülyeségeket! Én?
HORVÁTH LÁSZLÓ Mi ez a rengeteg cigányok?
CIGÁNYOK Jó napot kívánok!
HORVÁTH LÁSZLÓ Búcsú van, vagy mi? Nem veszel semmit!
A házam... A házam...
IFJ. ZALA Mi van a házaddal, Laci?
ARANKA Biztos, hogy itt lakunk?
HORVÁTH LÁSZLÓ Ne idegelj, Arany, ne idegelj! Csak tudom,
hol lakok! Szabadság dűlő 17.!
ARANKA De akkor hol a házunk?
HORVÁTH LÁSZLÓ Hagyjál már, Arany! Elugrok egy fél órára,
mire hazaérek, a tetves cigányok lebontják a házamat!
CIGÁNYOK Nem mi voltunk...
PISTA A maga fajtája volt!...
ZSÓFIA Hozzá se értünk.
RÓBERT Mi csak itt álltunk.
HORVÁTH LÁSZLÓ Ti meg itt mászkáltok a létrán! Mit létráztok?
Rosszabbak vagytok, mint a cigányok!
KARCSI BÁCSI Nekünk a Rigó úr mondta...
HORVÁTH LÁSZLÓ Ne rigózzál, ne rigózzál! Mindjárt rendőrt
hívok!
ERNŐ Jaj, ne tessék rendőrt...
ÁRPÁD Hívjál, baszd meg, hívjál!
MAGYAROK Itt van a Pityu! Pityu, téged hívnak!
DEBRECZENI Itt van a Pisti...
IFJ. ZALA Itt vagyok, itt vagyok, de szolgálatomon kívül...
egyelőre!
PÁPAI Sanyi! Vera! Irén! Nincs mit szépíteni...
DR. MOLNÁRNÉ Polgármester úr, ezeket a dolgokat nem
hagyhatom ki a jelentésemből! Rosszul vagyok...
DEBRECZENINÉ (fölcincog)
HORVÁTH LÁSZLÓ Te meg mit röhögsz?
DEBRECZENINÉ Lebontottuk a Laci házát...
TISZTELENDŐ Irén! Ideje vagyon a nevetésnek és ideje vagyon
a sírásnak!
ZSÓFIA Ez a maga háza volt, ez a szép?
BENGE Drága, szegény ember!
ZSÓFIA Gyönyörű gyerekem! Most nincs hová menniük?
HORVÁTH LÁSZLÓ Szétvertétek a házamat? (létrának megy)
DEBRECZENINÉ Hülye vagy, Laci?
GYULAI Lacika!
GYULAINÉ VERA Laci, ne legyél igazságtalan, Laci!
HORVÁTH LÁSZLÓ A nagyapám építette, ezzel a két kérges
kezével égette ki a téglákat! Édesapám ezzel a két kérges
kezével faragta bele a míves nyílászárókat! A cserepeket
pedig, a cserepeket én, ezzel a két kérges kezemmel vettem
az OBI-ban...
ARANKA A Praktikerben...
OSVÁTH Ez is a kibaszott cigányok miatt van, Laci! Ha ezek
nem jönnek ide, úgy áll a házad, baszki, mint a cövek!
DEBRECZENINÉ Igen! Igen!
ZALA Nem kellett volna idehívni őket...
ZSÓFIA Karcsi! Hát akkor nekünk még megvan a mi házunk!
KARCSI BÁCSI Kérem, én Kolompár Károly vagyok...
MÁRTON És akkor mi lassan költöznénk is...
HORVÁTH LÁSZLÓ Költöztök ám a New Yorkba, a World Trade
Center földhözragadt, kettős ikertornyaiba, oda!
Parabolaantenna, aztán lécet ragad, ölne - lefogják - összeomlik
IFJ. ZALA Oszoljanak, kérem, a szó szoros értelmében! Mi
van, nem láttak még hajléktalant?
POLGÁRMESTER Maguk is beláthatják a történtek után, hogy
önök a saját érdekükben még nem értek meg az együttélésre.
OLASZ Figyeljenek már, hogy mit ugat a polgármester úr!
KARCSI BÁCSI Rigó úr...
GYULAI Ne rigózzák a polgármester urat! Ezeknek semmi se
szent...
POLGÁRMESTER Mint polgármester, értsék meg, kérem,
hogy maguk még nem értek meg a közösségre. Boldoguljanak
tovább, mert a biztonságukat a jogos népharag nem
tudja tovább tolerálni.
KARCSI BÁCSI Hát akkor, gyerekeim, odébb egy házzal...
OSVÁTH Hát nem! Dehogyis! Sőt, hogy nem, Kolompár!
Elveszi a kulcsot Karcsi bácsitól
Csönd
KARCSI BÁCSI Akkor egyszerűen csak menjünk el innen.
ZSÓFIA Végül is, nem volt itt olyan rossz.

10. jelenet. Exodus

KARCSI BÁCSI Nem vicceltem ám, amikor azt mondtam, hogy
menjünk el innen. Mert 2003. október 10-én este mi, cigányok,
itt hagytuk ezt az országot. Magyarországot.
És akkor... az Úr egy levelet küldött nekem. Ezt. Ötvennégy
forint portót kellett fizetnem rá, mert Ő nem rakott
rá elég bélyeget. És tudják, mit írt? Nem? Mert én sem.
Földhöz szögezi a levelet a szöggel
A cigányok kimenetele - zene - CD 6
CIGÁNYOK Egész világ ellenségünk,
Űzött tolvajokként élünk.
Nem loptunk mi, csak egy szöget
Jézus vérző tenyeréből.
Isten, könyörülj meg nékünk,
Ne szenvedjen tovább népünk!
Megátkoztál, meg is vertél,
Örök csavargóvá tettél.
Mind el a föld alá

11. jelenet. Mindenütt jó

KARCSI BÁCSI Egyébként ez igazából nem így történt. Hazudtunk
önöknek. 2003. október 10-én nem a cigányok
hagyták itt ezt az országot, nem. Hanem a magyarok.
Zene - CD 7
Léghajó jő
A magyarok kimenetele

12. jelenet. Fuss el véle

KARCSI BÁCSI Igazából nem így történt.
Megint hazudtunk önöknek, de ma este utoljára.
Igazából nem mentek el sem a magyarok, sem a cigányok.
Igazából, amikor kimennek innen, találkozni fognak velük,
találkozni fognak egymással... és másokkal is.
Együtt fognak élni.
Amihez sok szerencsét kívánunk.
Isten áldja önöket.
ZSÓFIA Isten áldja önöket.
CIGÁNYOK Isten áldja önöket... Isten áldja önöket... Isten
áldja önöket...
Sötét
Sötét van
Sötétség
Isten áldja önöket

 

NKA csak logo egyszines

1