Szkéné-Picaro Produkció

Vajon van-e még, aki tudja ennek a "posztmodern", ezen írás címében elkezdett kétsorosnak a második sorát, ami így szól; "csak vér és takony". Nos, úgy tûnik föl, Pintér Béláék a Szkénében ismerik ezt a majd’ húsz esztendõs vagánykodó irodalmi gesztust. Csak meglelték a vér és takony adekvát lelõhelyét: a kórházat. Iskola, hivatal, templom, üzlet, kocsma, kórház - ezek azok a helyszínek, amelyeken majd’ valamennyi honfitársunk járt, tehát az élményközösséget bármikor, bárkivel elõ lehet hívni. Ezt tette hangos és megérdemelt sikere, a Népi rablét (az Alternatív Színházi Szemle, valamint az 1998/99. évad Kritikus-díjának jutalmazottja) után a képlékeny társulás, illetve az író-rendezõ-színész, Pintér Béla is.

Adva van tehát a kórház, mindannyiunk (egyik) otthona. "Small talk" megy benne, jóval életszerűbb, mint a Vészhelyzetben (hozod már a kávét, hát ha jugó, akkor mér magyar, jársz még a doktorral, hát rossz tűt küldtek meg főként hogy most már leöltözök - ilyenek). Aztán megjön az elhagyottan meghalt Savanyú bácsi fia a maradék cuccért, s elviszi azt a tűzoltófejfedőt, amivel a főnővér is álmodott meg ami megképzik a professzornak is - aki egy vigyázatlanul beadott injekcióval kicsit gyorsabban juttatta a bácsit az amúgy is elkerülhetetlenbe. Még az álom nyomasztja, mikor vidéki csendőrkapitányként éled újra, amidőn a kórházi szürke reggel átvált bakonyi betyáros történetbe, s a nővérkék zuhanyozóbeli elrablása lesz a kezdete a nagy betyáros történetnek. Mármost ebből nem sokat érteni. Legyen elég a mesélésből annyi, hogy vagy a kórháziak álmodják, hogy belecsöppentek egy bakonyi rémregénybe, vagy két derék haramia álmodja, hogy ők egykor műtősök, illetve hozzátartozó-leszármazottak voltak, s az ő álmuk az is, hogy egyikük a meneküléskor meg sem áll Vlagyivosztokig (a leöltözős nővérkéből lett Hajnal nevű babájával, akit, sajnos, ezért az igekötő-használatért, bizony lelőni sem lenne túlzás), másikuk meg Havannáig. No innen tényleg csak egy ugrás az amerikai kémkedés, s ugyan ki más lenne a kettős ügynök, mint a főnővér, akarom mondani a pataknál elrabolt leányzó, vagyis hát a Castro szeretője, vagy ki a bánat.

Dsuang-dszi álmodja-e a lepkét vagy a lepke Dsuang-Dszit? Ez az ősprobléma élteti ezt a játékot, amit ugyanúgy lehet élvezni, mint a Népi rablétet - az elemzést meg a komplex mondanivaló boncolgatását még hetekkel a látottak után is folytatva. Pintér Béla is ráérzett a saját maga által létrehozott formanyelv ízére, s ha nem is önismétlés nélkül, de további lehetőségeket felszínre hozva belőle dolgozott remek csapatával, Szemerédi Virággal, Péterfy Borbálával, Enyedi Évával, Nagy-Abonyi Saroltával, Tamási Zoltánnal, Terhes Sándorral, Deák Tamással, Bencze Sándorral és Túróczy Szabolccsal. (Közülük - bár tudjuk, hogy ez nem szerencsés, de nehéz kiemelni bárkit is, annyira együtt mozog és él az egész produkció, persze a György Károly koreografálta tánccal, Nyitrai Orsolya hideglelősen verzatilis díszletével és Tamás Gábor fényeivel, hangjaival egyetemben.)

A népi kultúra mint kiindulópont - mondhatnánk hevenyészve. De többről van itt szó. A közös archetípusok, a nagy vándormesék és jelképek felismeréséről, a kortársiasított néptánc érdemi erejéről s a napi gügyeségek stiláris állandósulásának remek arányú keveréséről.

Az, hogy végig röhögünk, rendben van. De azért bőgni is lehet: azon, ahogy Pintér megfogja a meghalt Savanyú bácsi holmiját tartalmazó nejlonzsákot, vagy ahogy Szemerédi Virág hurcolja magával a karját felhorzsoló infúziós állványt. Gyorsan váltanak és játszanak át egymásba figurák, gesztusok, élet- és álomhelyzetek. S ahogy túl kellemkedő nővérként Enyedi Éva tűzrőlpattant, mármint Vlagyivosztok felett kézzel szarvast fogó asszonyka (akinek gyermeke egy csinos prémgallér - ami nem is olyan megdöbbentő a tundrán).

A legalább két-három figurában tehát mindenki erősíthet, s a neki leginkább előnyös kifejezőeszközöket mozgósíthatja.

Gondolkodom, vajon lesz-e trilógia ebből a csűrdöngölős abszurdból, amit Pintér Béláék űznek. Nézőként nem csüggeszt a gondolat.

Budai Katalin

 

NKA csak logo egyszines

1